Over Testerep

Het moet er op zijn!
(* testerep in het West-Vlaams)

Zo ambieerden de ontwerpers van Testerep magazine, de vernieuwde digitale uitgave van het VLIZ. Beeldig, uitnodigend en overlopend van exploratie, mysterie en zeeonderzoek.

Verwijzing naar het oude, verdronken Oostende

Net zoals het historische schiereiland Testerep – zelf ooit de bakermat van het oude Oostende – getuigt Testerep magazine van voortdurende verandering, een belofte naar de toekomst toe en de hunkering naar wetenschappelijk inzicht.

Met deze geografisch getinte naam is het ook een knipoog naar zijn 'tegenhanger' De Grote Rede: het tijdschrift dat het VLIZ al meer dan 20 jaar uitgeeft voor het brede publiek. De Grote Rede, waarvan de naam verwijst naar een geul ten noorden van Oostende als belangrijke aanloop van en naar onze kust.

Testerep magazine is voor elk wat wils

Wetenschapper, journalist, burger, leerkracht, bedrijfsleider of beleidsvoerder? Testerep magazine is er als maandblad voor de breed geïnteresseerde in mariene kennis.

Maandelijks wil het VLIZ via Testerep magazine informatie verstrekken over de eigen activiteiten en die van mariene onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen. Maar ook andere initiatieven rond mariene en kustgebonden kennis en innovatie zetten we er in de kijker.

Gratis inschrijven kan via de knop op de homepagina.
 

Redactieteam

Nancy Fockedey
Bart De Smet
Jan Seys
Ines Tavernier
 

Verantwoordelijke uitgever

Jan Mees - Vlaams Instituut voor de Zee - www.vliz.be
InnovOcean site · Wandelaarkaai 7 · 8400 Oostende
 

Ontwerp en ontwikkeling

Testerep magazine is een co-creatie van entity[one] en het VLIZ IT-team.
 

Disclaimer

Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt. Delen uit dit e-zine mogen worden overgenomen, met bronvermelding. Deze publicatie mag ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

Copyright © 2020

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Testerep delen

Lijkt dit nieuwskanaal iets voor jouw vrienden of collega’s? Deel het met hen!