Over Testerep magazine

Voor wie op zoek is naar zee(in)zicht

Testerep magazine is het digitale nieuwskanaal van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), waarvanuit we maandelijks een nieuwsbrief uitsturen naar alle geregistreerde abonnees. 

Wetenschapper, journalist, burger, leerkracht, bedrijfsleider of beleidsvoerder? Testerep magazine is er als nieuwskanaal voor de breed geïnteresseerde in mariene kennis.

Maandelijks verstrekt het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) via de nieuwsbrief van Testerep magazine informatie over de eigen activiteiten en die van mariene onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen. Maar ook andere initiatieven rond mariene en kustgebonden kennis en innovatie zetten we er in de kijker.

Deze vernieuwde digitale uitgave van het VLIZ ambieert beeldig en uitnodigend te zijn, en overlopend van exploratie, mysterie en zeeonderzoek.

 

Inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief

Gratis inschrijven doe je door hier jouw emailadres door te geven.

 

What's in a name?

  • Verwijzing naar het oude, verdronken Oostende

Net zoals het historische schiereiland Testerep – zelf ooit de bakermat van het oude Oostende – getuigt Testerep magazine van voortdurende verandering, een belofte naar de toekomst toe en de hunkering naar wetenschappelijk inzicht.

Met deze geografisch getinte naam is het ook een knipoog naar zijn 'tegenhanger' De Grote Rede: het tijdschrift dat het VLIZ al meer dan 20 jaar uitgeeft voor het brede publiek. De Grote Rede, waarvan de naam verwijst naar een geul ten noorden van Oostende als belangrijke aanloop van en naar onze kust.

  • Het moet er op zijn!

Een leuk extra weetje voor niet-West-Vlamingen. 'Testerep' betekent 'Het zit er pal op!', 'Het is juist!' in het West-Vlaams. Zo motiveerden de ontwerpers van ons nieuwe magazine de keuze voor de naam Testerep magazine.

 

Redactieteam

Nancy Fockedey
Bart De Smet
Jan Seys
Ines Tavernier
 

Verantwoordelijke uitgever

Jan Mees - Vlaams Instituut voor de Zee - www.vliz.be
InnovOcean site · Wandelaarkaai 7 · 8400 Oostende
 

Ontwerp en ontwikkeling

Testerep magazine is een co-creatie van entity[one] en het VLIZ IT-team.
 

Disclaimer

Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt. Delen uit dit e-zine mogen worden overgenomen, met bronvermelding. Deze publicatie mag ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

Copyright © 2020

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Testerep delen

Lijkt dit nieuwskanaal iets voor jouw vrienden of collega’s? Deel het met hen!