Verborgen dreiging mariene georisico’s voor samenleving en blauwe economie blootgelegd

EMB policy brief nr.10 marine geohazards
Antonio Márquez | INVOLCAN

Onze samenleving is sterk afhankelijk geworden van kust- en maritieme infrastructuur zoals havens, telecommunicatiekabels en installaties voor hernieuwbare energie. Ook nemen de menselijke activiteiten in het mariene milieu en de kustbewoning alsmaar toe. In het geval er zich een geologisch gevaarlijke situatie voordoet, is de samenleving dus ook kwetsbaarder voor mariene georisico's. De nieuwste Policy Brief van de European Marine Board "Uncovering the hidden threat of Marine Geohazards in Europe" wil mensen bewust maken van de slapende geologische risico’s aan Europese kusten en doet aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en beleid.

Algemeen bekende mariene geologische gevaren (zogenaamde geohazards) zijn aardbevingen, onderzeese aardverschuivingen, vulkaanuitbarstingen en de bijbehorende tsunami's. Minder gekende mariene georisico's zijn o.a. snelle veranderingen op de zeebodem, zoals migrerende onderwaterzandgolven en het vrijkomen van vloeistoffen uit de zeebodem die leiden tot aardverschuivingen onder water, en schade veroorzaken aan infrastructuur en operaties op zee. Ook bouwprojecten zoals havenuitbreidingen, en geo-engineering (CO2-injectie voor koolstofopslag) kan de zeebodem destabiliseren, en door de mens veroorzaakte georisico's zoals aardbevingen en onderzeese aardverschuivingen genereren.

Mariene geohazards vormen een aanzienlijke bedreiging voor de samenleving en verschillende sectoren van de blauwe economie (bijv. offshore-energie, toerisme en visserij). Naarmate de menselijke bewoning aan de kust en de economische activiteiten op zee toenemen, worden samenleving en economie steeds meer blootgesteld aan mariene geologische gevaren. Het bewustzijn en de kennis van deze gevaren is echter beperkt, zeker in een Europese context. Maar mariene geohazards zijn onvermijdelijk en zullen ook in de toekomst blijven voorkomen. Daarom is het van cruciaal belang om onze kennis van de processen, triggermechanismen en voorlopers te verbeteren en uit te breiden. Het document wijst op acties die relevant zijn voor het ontwikkelen van effectieve risicobeperkende en op wetenschap gebaseerde beheerpraktijken en -beleid, en wil zo bijdragen tot de bescherming van de kustbevolking en economische activiteiten op zee.

De European Marine Board publiceerde Policy Brief N°10 ‘Uncovering the hidden threat of Marine Geohazards in Europe’ met daarin de belangrijke boodschappen en aanbevelingen uit de eerder in december uitgebreide Position Paper ‘Marine Geohazards: Safeguarding Society and the Blue Economy’. Beide zijn beschikbaar als pdf of in gedrukte versie te bestellen via de EMB-website.

Het VN-decennium van de oceaanwetenschap voor duurzame ontwikkeling (UN Ocean Decade) streeft naar een veilige oceaan waar het leven en het levensonderhoud worden beschermd tegen oceaangerelateerde gevaren. Deze Position Paper en bijhorende Policy Brief hebben dan ook als doel om mariene georisico's op de agenda van beleid en onderzoek te plaatsen.

Meer over deze EMB Policy Brief en bijhorende Position Paper

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Artikel delen

Lijkt dit artikel iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!