Vlaamse scholen onderzoeken afval in rivieren en worden ‘Plastic Pirates’

Scholen als burgerwetenschappers in Plastic Pirates - Go Europe!
Plastic Pirates EU

In oktober en november stappen meer dan vijfhonderd leerlingen uit 29 Vlaamse klassen mee in het Europese ‘Plastic Pirates – Go Europe!’ onderzoeksproject. Onder leiding van het VLIZ en volgens een vaste methodologie bestuderen ze het afval in de Vlaamse rivieren. Zo hopen de jongeren de vervuiling van onze waterlopen met plastic in kaart te brengen en gezamenlijk een lans te breken voor propere Europese rivieren en zeeën.

Het Plastic Pirates initiatief startte in 2016 in Duitsland, en breidde – mét succes – vanaf 2020 uit naar Portugal en Slovenië. In 2022 is het de beurt aan zeven extra landen, waaronder België (naast Oostenrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Litouwen en Spanje). In deze tien landen verzamelen en onderzoeken scholen en jeugdverenigingen op een vergelijkbare wijze het afval in en langs rivieren. Zo komen in oktober-november 2022, volgens een vastgelegde methode, ook in Vlaanderen meer dan 500 jongeren in actie. Niet minder dan 29 klassen uit 17 scholen, verspreid over het Vlaamse land en over diverse rivierbekkens, schreven zich in om macro- en microafval langs en in onze waterlopen te verzamelen en te documenteren. De resulterende gegevens uit elk van de tien landen zullen bijdragen aan het onderzoek rond plastic en ander afval in Europa.

Eerdere resultaten van dit burgerwetenschapelijk onderzoek in Duitsland tonen dat rivieroevers daar gemiddeld 0,5 stukken afval per m² tellen. Meer dan 50% daarvan betreft plastic (27%) en sigarettenpeuken (24%), naast glas (21%), papier (12%), metaal (8%) en andere (8%). De betrokken 15.000 jongeren uit 900 scholen registreerden niet minder dan 15.566 stukken afval en troffen ook heel wat gebroken glas, scherpe metalen voorwerpen, chemicaliën e.a. potentieel gevaarlijk afval. Het merendeel van het afval (88%) bleek afkomstig van recreatieve medegebruikers van de bemonsterde waterlopen. De Vlaamse resultaten van de staalnames in oktober-november 2022 zullen later dit jaar bekend worden gemaakt.

Volg de avonturen van deze Vlaamse klassen op de Instagram- en Facebook-pagina van Plastic Pirates Belgium.  

Meer info over de methodologie en eerdere resultaten

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Artikel delen

Lijkt dit artikel iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!