Ontsnipperen van de duinen aan de Westkust: waarvoor en hoe?

Ontsnippering duinen Westkust
VLM

Waar onze kust vroeger een zeer dynamisch systeem was, blijven de duinen vandaag als eilandjes over tussen de bebouwing en harde infrastructuur. Goed duinenbeheer maakt dan ook werk van de ontsnippering en zorgt voor een goede verbinding van de leefgebieden van de  typische duinendieren en -planten. In de studieopdracht ‘Ruimtelijk ontsnipperingsprogramma (ROP) voor de Westkust’ onderzoekt de Vlaamse Landmaatschappij de mogelijkheden voor het ontsnipperen van de duinen aan de Westkust. De studie onderzocht voor welke organismen er best ontsnipperd wordt, en welke (prioritair) te nemen ontsnippersmaatregelen daarvoor nodig zijn.

De sterk versnipperde duingebieden aan de Vlaamse kust bemoeilijken de uitwisseling van levende organismen, wat een negatieve impact heeft op de biodiversiteit. Naast reptielen, amfibieën, bepaalde broedvogels en zoogdieren zijn ook minder opvallende, weinig mobiele soorten zoals dagvlinders, insecten en planten kwetsbaar door de versnippering van hun leefgebied.

Goed duinenbeheer maakt dan ook werk van ontsnippering. De ecosysteemdiensten van onze duinen zijn immers van groot belang voor de kust, vooral in tijden van klimaatverandering en bij stijging van de zeespiegel. We denken daarbij aan de natuurlijke zeewering, de bron van drinkwater en als buffer tegen verzilting van de polder, en uiteraard ook de toeristisch-recreatieve functie.

In de studieopdracht ‘Ruimtelijk ontsnipperingsprogramma (ROP) van de Westkust’ onderzoekt de mogelijkheden voor het ontsnipperen van de duinen aan de Westkust – gelegen op het grondgebied van De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke. De studie onderzocht voor welke organismen er ontsnipperd moet worden en welke (prioritaire) ontsnippersmaatregelen daarvoor nodig zijn. Het rapport kwam tot stand door literatuuronderzoek, terreinonderzoek, raadpleging van terreinspecialisten en actorenoverleg. Het proces werd begeleid door een expertengroep.

Deze studieopdracht, uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij in opdracht van het Departement Omgeving, bestaat uit drie fasen. Het eindrapport van de eerste fase – het onderzoek naar potentiële ecologische ontsnipperingsmaatregelen – is nu afgewerkt en vrij beschikbaar als pdf. In de volgende fase worden nu concrete ontsnipperingsmaatregelen uitgewerkt in twee voorbeeldprojecten in De Panne en Koksijde.  

Download de pdf van het rapport

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Artikel delen

Lijkt dit artikel iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!