Hoe bouwen aan meer veerkrachtige Europese kusten?

EMB Position paper nr.27 Coastal Resilience
MDK

De Europese kusten staan onder druk van heel wat op elkaar inwerkende factoren. Experten van de Europese Marine Board raden in hun position paper nr. 27 aan om deze problemen steeds holistisch aan te pakken en hierbij rekening te houden met de dynamiek tussen maatschappij én kustecosystemen. Ze formuleren rake aanbevelingen voor beleid, wetenschap en maatschappij om te werken aan meer veerkrachtige kusten, en zo beter het hoofd te bieden aan de gevolgen van klimaatverandering en andere factoren.

De Europese kusten staan onder druk van heel wat op elkaar inwerkende factoren.  Denk maar aan zeespiegelstijging, opwarming van de oceaan, verzuring van de oceaan en extreme stormen. In de kusstrook ontwikkelden zich ondertussen ook heel wat plaatselijke activiteiten zoals visserij, aquacultuur, toerisme, afvalverwijdering en verstedelijking.

Een uitgebreide groep experten, actief binnen de schoot van de European Marine Board, is van mening dat deze problemen niet elk apart moeten worden aangepakt. Beter is een holistische systeembenadering te gebruiken, en daarbij steeds rekening te houden met de dynamiek tussen maatschappij en de kustecosystemen. In hun rapport – EMB Position Paper No. 27 'Building Coastal Resilience in Europe' – presenteert deze expertengroep belangrijke aanbevelingen voor het beleid, de wetenschap en maatschappij rond hoe we kusten krijgen met meer veerkracht, en zo beter het hoofd kunnen bieden aan de gevolgen van klimaatverandering en andere factoren.

Het document geeft een overzicht van de belangrijkste vormen van druk en de effecten ervan op de Europese sociaal-ecologische kustsystemen. Het lijst tevens de hiaten in kennis op over bepaalde vormen van druk, hun gecombineerde effecten en de kantelpunten waarop een overgang naar een compleet nieuwe toestand in gang wordt gezet. Het rapport biedt ook hulpmiddelen aan – o.a. de zes stappen te nemen door kustbeheerders – voor het bouwen aan meer veerkracht aan onze kusten. Hierbij komt een sterke focus te liggen op kustbescherming en op de natuur gebaseerde oplossingen, maar het rapport benoemt ook de hindernissen en factoren die de uitwerking ervan mogelijk maken. De belangrijkste concepten wordt gedemonstreerd aan de hand van drie casestudies: het schiereiland Maharees in Ierland, de lagune van Venetië in Italië, en de Belgische kust.

Download de pdf van de EMB Position Paper nr. 27

Herbelijk de online lancering van de EMB Position Paper nr. 27 op 19 oktober 2023.


EMB webinar launch position paper 27
EMB

De case study van Ierland werd door Eugene Farrell (University of Galway) toegelicht in het EMB Science Webinar van 16 november 2023. Herbekijk het webinar hieronder.


EMB science webinar coastal resilience in Ireland
EMB

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Artikel delen

Lijkt dit artikel iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!