VLIZINE jrg. 19, nr. 3 (maart 2018)

Oudere artikels (periode 2000-2020) worden weergegeven in hun oorspronkelijke opmaak.

Je zocht naar een artikel uit een van de oudere jaargangen uit ons archief, toen deze nieuwsbrief nog VLIZINE heette (periode 2000-2020). De oudste nieuwsbrieven werden niet geoptimaliseerd voor weergave op deze website, daarom zie je ze nog in hun oorspronkelijke opmaak.

VLIZINE jrg. 19, nr. 3 (maart 2018)

VLIZINE jrg. 19, nr. 3 (maart 2018)
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Maandelijkse uitgave, naar keuze met wekelijkse/dagelijkse updates [abonnement aanpassen]

V.U.: Jan Mees - Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey, Bart De Smet


1. Kalender
1.1. REMINDER: Call for abstracts 53ste European Marine Biology Symposium
1.2. 10de Kustforum: 10 jaar kustthema's in 10 getuigenissen
1.3. Oproep aan data-creatievelingen voor deelname aan eerste ICES-hackathon in Kopenhagen

2. Vacatures, beurzen en fondsen
2.1. Doe mee en win een onderscheiding voor Wetenschapscommunicatie.
2.2. Cefas (VK) zoekt specialist in mariene niet-inheemse soorten om team te versterken
2.3. FWO lanceert oproep voor gezamenlijke onderzoeksprojecten met São Paulo (Brazilië)
2.4. VLIZ werft aan: senior informaticus voor ondersteuning UNESCO-kantoor
2.5. ILVO-Oostende zoekt wetenschappelijk medewerker biologie
2.6. EurOcean recruteert nieuwe executive director

3. Belgisch marien onderzoek in de kijker
3.1. Hoogtechnologisch LifeWatch-observatorium ontrafelt Noordzeeleven

4. Nieuwe projecten zee- en kustonderzoek
4.1. Europese oceaanexperten tekenen krijtlijnen beleid marien onderzoek voor volgende vijftien jaar

5. Doctoraten
5.1. Kan garnaalpulsvisserij een ecologisch verantwoord alternatief bieden voor de traditionele garnaalvisserij?
5.2. Evolutie in de exploitatie van platvisgronden door de Belgische boomkorvisserijbedrijven

1.1. REMINDER: Call for abstracts 53ste European Marine Biology Symposium
Van 17 tot 21 september 2018 organiseren het VLIZ en LifeWatch België het 53ste European Marine Biology Symposium in De Grote Post in Oostende. Het indienen van een abstract voor een praatje of een wetenschappelijke poster kan nog tot 15 april 2018.
2018 is een feestjaar voor Oostende want exact 175 jaar geleden werd hier het allereerste mariene station ter wereld ingehuldigd door professor Pierre-Joseph Van Beneden. Sindsdien is de marien biologische wereld dramatisch veranderd - zowel in België als in Europa - en dan voornamelijk met betrekking tot het gebruik van nieuwe technologiën en technieken. EMBS53 zet deze speciale verjaardag in de kijker door naast de algemene sessie 4 extra thema's te belichten: 'Marien biologisch onderzoek vanuit een historisch perspectief', 'Wetenschap in de moderne tijd', 'Mariene en kustgebonden burgerwetenschap' en 'Wetenschap in de Noordzee'. Je kan je abstract indienen in een van deze vier overkoepelende thema's of de algemene sessie en dit vóór 15 april 2018. Het indienen van een abstract kan uitsluitend via het online formulier: www.embs53.org/submit
Daarenboven heeft iedereen die een poster of een praatje voorstelt op EMBS53 de mogelijkheid om zijn/haar onderzoek te publiceren in een speciale uitgave van de conferentie, aangeboden door the Journal of the Marine Biological Association (JMBA). Je kan je manuscript indienen tot 7 december 2018 en elk ingediende manuscript zal onderworpen worden aan een peer-review proces.
Voor meer informatie kan je terecht op de EMBS53-website, en op Twitter, Facebook en YouTube.
Link: www.embs53.org

[naar boven]

1.2. 10de Kustforum: 10 jaar kustthema's in 10 getuigenissen
Het Streekhuis Kust van de Provincie West-Vlaanderen organiseert elk jaar een Kustforum om de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij het kustbeleid te verhogen. Het biedt de gelegenheid om in dialoog te treden met overheidsdiensten, politici en met elkaar; alsook om prioriteiten voor de kust aan te kaarten. De 10de editie van het Kustforum vindt plaats op woensdag 18 april (vanaf 18:30) in CC De Grote Post in Oostende. Meer info over het programma en hoe in te schrijven is nu beschikbaar.
Centraal op het programma staat 10 jaar evolutie aan de kust. Dit wordt gevat in 10 getuigenissen. Aan het woord komen:
- Stakeholders met een scherpe visie over windmolens, klimaatverandering, veiligheid aan de kust, toerisme en cultuur.
- Kris De Langhe (Orientis) en Michiel Dehaene (prof. UGent) rond anders denken over ruimtelijke ontwikkelingen aan de kust en hoe de overheid deze kwaliteit kan bewaken.
- Drie kustbewoners over hoe zij de kust beleven. Wat bevalt hen aan de kust en hoe kan het nog beter?
- Jan Seys (VLIZ) vertelt over de purperslak aan de kust, een exotische zeeslak met vele gezichten.
- Gedeputeerde Guido Decorte en Kathy Belpaeme (duurzaam kustbeheer West-Vlaanderen) over waar het provinciebestuur wil op inzetten de komende 10 jaar.
Link: www.west-vlaanderen.be/activiteit/10-jaar-kustforum

[naar boven]

1.3. Oproep aan data-creatievelingen voor deelname aan eerste ICES-hackathon in Kopenhagen
De International Council for the Exploration of the Sea zoekt mensen die aardig met data kunnen spelen, om deel te nemen aan de eerste ICES-hackathon op 29 en 30 mei in Kopenhagen. Uitdaging is om een nieuwe datatoepassing of -visualisatie te gaan uitdenken, gebruik makende van ICES-datasets. En wie weet behoor je wel tot het winnende team?
Voor mensen die niet bekend zijn met de term hackathon, even een bondige uitleg: Een hackathon is vooral plezant en daagt je uit om tijdelijk samen te werken en creatief te zijn met de aangeboden data. Je neemt het met jouw team op tegen andere teams om nieuwe toepassingen te bedenken. Al bij al leer je als deelnemer heel wat bij. En wie weet behoor je wel tot het winnende team? (Om de bruisende sfeer van een hackathon op te snuiven, kun je de video bekijken van de Open Sea Lab hackathon die eind 2017 georganiseerd werd door EMODnet, samen met IMEC en VLIZ - zie verder in deze VLIZine.)
In Kopenhagen zal het de uitdaging zijn om nieuwe toepassingen te gaan uitdenken en ontwikkelen voor visualisatie en integratie van ICES-datasets waarbij men moet gebruik maken van open source computerprogramma’s, scripts of applicaties en die in de toekomst kunnen worden overgenomen door de bredere ICES-gemeenschap. Enkele voorgestelde topics zijn: verbeterde visualisatie van ruimtelijke gegevens in ICES-databases (bv. onderwaterlawaai), de wetenschap achter de geschiedenis van een statistische rechthoek, of tekstdoorzoeking van ICES-documenten (een ICES "mini-Google"). Eigen ideeën zijn zeker ook welkom, maar dienen vooraf te worden doorgegeven aan de organisatie.
De tweedaagse hackathon wordt georganiseerd met de ondersteuning van de ICES Data and Information Group (DIG), waar ook datamanagers van het VLIZ deel van uitmaken.
Link: ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/Join-the-first-ICES-hackathon-.aspx

[naar boven]

2.1. Doe mee en win een onderscheiding voor Wetenschapscommunicatie.
Of je nu actief bent in de exacte, toegepaste en biomedische of humane wetenschappen, en/of verbonden aan een universiteit, hogeschool, wetenschappelijke instelling of onderneming, dit is mogelijk iets voor jou. De voorwaarde om deel te nemen is dat je in 2016-2017 hebt geëxcelleerd in het breder bekend maken van je onderzoek.
Alle vormen van wetenschapscommunicatie komen in aanmerking: boeken, projecten of activiteiten voor specifieke doelgroepen, (populariserende) artikels, lezingen, blogs, deelname aan panels, wetenschapscafés, workshops ...
De onderscheidingen wetenschapscommunicatie worden toegekend aan verdienstelijke onderzoekers die uitmuntend communiceren over hun passie. De Loopbaanprijs bekroont een uitzonderlijke carrièrelange inzet in wetenschapscommunicatie. Verschillende Jaarprijzen worden toegekend aan wetenschappers of teams van onderzoekers, die een succesvolle activiteit of publicatie hebben gerealiseerd in 2016 of 2017. Ze worden uitgereikt door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en de Jonge Academie.
 In het najaar volgt een huldiging van de laureaten tijdens een event in het Paleis der Academiën. Dan geraakt ook bekend wie de publieksfavoriet is, gekozen via een online stemming in samenwerking met EOS. Meer informatie en deelnameformulieren zijn te vinden op de website.
Link: www.kvab.be/nl/prijzen/onderscheidingen-wetenschapscommunicatie

[naar boven]

2.2. Cefas (VK) zoekt specialist in mariene niet-inheemse soorten om team te versterken
Het beheren van niet-inheemse soorten is een groeiend werkgebied bij het Engelse Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas). Zeker de meest invasieve onder hen worden steeds meer erkend als een groeiend probleem, ook in het mariene milieu. Maatregelen dringen zich op om nieuwe introducties te voorkomen en reeds gevestigde soorten (inter)nationaal onder controle te houden.
Voor hun kantoren in Weymouth (zuidwester VK) zoekt Cefas een wetenschapper die gespecialiseerd is in mariene niet-inheemse soorten. Samen met hun team van wetenschappers worden managementpraktijken ontwikkeld en geïmplementeerd voor het bewaken en beheersen van niet-inheemse soorten in het Verenigd Koninkrijk. Er verwacht dat u samenwerkt met nationale en internationale managementorganisaties. Solliciteren moet voor 9 april.
Deze en andere vacatures voor mariene wetenschappers bij Cefas zijn te vinden op hun website:
Link: www.cefas.co.uk/about-us/vacancies

[naar boven]

2.3. FWO lanceert oproep voor gezamenlijke onderzoeksprojecten met São Paulo (Brazilië)
Het FWO ondertekende in maart 2018 een overeenkomst met de São Paulo Science Foundation (FAPESP) voor het financieren van nieuwe driejarige onderzoeksprojecten rond fundamenteel onderzoek in alle disciplines. Aanvragen moeten zowel worden ingediend bij FWO door een onderzoeksgroep uit Vlaanderen en bij FAPESP door een onderzoeksgroep uit Brazilië uit de staat São Paulo. In deze kustregio zijn enkele befaamde mariene onderzoeksinstellingen en onderzoeksgroepen gevestigd. Dus ook voor mariene wetenschappers heel wat mogelijkheden voor het indienen van een projectvoorstel!
Aan Vlaamse zijde betreft het projecten met mogelijkheid tot financiering van personeels- en werkingskosten. De oproep staat open tot en met 1 juni 2018. De projecten zullen starten in januari 2019. Voor meer informatie kan u terecht op de website van FWO.
Link: www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/internationale-samenwerking/gezamenlijke-onderzoeksprojecten/bilaterale-onderzoeksamenwerking-brazilie/

[naar boven]

2.4. VLIZ werft aan: senior informaticus voor ondersteuning UNESCO-kantoor
De Vlaamse overheid ondersteunt nu al meer dan 10 jaar het UNESCO-kantoor in Oostende, dat instaat voor opleidingen en projecten binnen het UNESCO-programma rond 'International Oceanographic Data and Information Exchange'. De Vlaamse bijdrage gebeurt via het Vlaams Instituut voor de Zee, die o.a. mee instaat voor de aanwerving van enkele vaste kaderleden.
Momenteel is men er op zoek naar een senior informaticus (m/v/x, 100% tewerkstelling, contract van onbepaalde duur, vast kader) die verschillende taken op zich neemt, zoals de analyse en ontwikkeling van systemen en software, het systeembeheer, ondersteuning tijdens activiteiten, projectleider van specifieke informaticaprojecten ... Lees alles over de taakomschrijving, het gezochte profiel en nodige vaardigheden op:
 
Link: www.vliz.be/nl/vacature/2018-03-06-vliz-werft-aan-senior-informaticus

[naar boven]

2.5. ILVO-Oostende zoekt wetenschappelijk medewerker biologie
De onderzoeksgroep 'Aquatisch Milieu en Kwaliteit' van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in Oostende zoekt een nieuwe medewerker voor de uitbouw van de expertise omtrent taxonomie en ecologie van het macrobenthos in het Belgisch deel van de Noordzee.
Het uit te voeren onderzoek gebeurt in het kader van diverse milieueffectenrapporteringen en het toekennen van exploitatievergunningen, maar vooral ten behoeve van de implementatie van verschillende Europese richtlijnen (KRMS, CFP, KRW, OSPAR, N2000), de verdere ontwikkeling van het marien ruimtelijk plan voor de Noordzee en specifieke kustverdedigingsprojecten, zoals de bouw van een nieuwe stortmvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort. Solliciteren kan tot 1 april 2018.
Link: www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Wetenschappelijk-onderzoeker-Biologie.aspx#.Wp1K6Oco-cx

[naar boven]

2.6. EurOcean recruteert nieuwe executive director
EurOcean - het informatiecentrum voor Europese mariene wetenschappen en technologie, gebaseerd in Lissabon - zoekt een opvolger voor de huidige directeur Ned Dwyer, van wie de termijn afloopt in december 2018. Volledige informatie over de positie en de vereiste ervaring is te vinden op de website van de organisatie (link onderaan dit bericht). Solliciteren kan tot 6 mei 2018.
Voor wie EurOcean niet kent: Dit informatiecentrum voor mariene wetenschappen en technologie werd opgericht in 2002 als een onafhankelijke, wetenschappelijke niet-gouvernementele organisatie. Leden zijn vooraanstaande Europese organisaties die zich toeleggen op marien onderzoek, onderzoeksfinanciering en communicatie rond de zeeën en oceaan. Ook het VLIZ is lid van EurOcean. Hun belangrijkste missie is om informatie-uitwisseling te bevorderen en producten met toegevoegde waarde te ontwikkelen, en dit voor een brede waaier van gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties.
Zo ontwikkelde EurOcean enkele interessante databanken voor wie Europees-dekkende informatie zoekt rond bv. alle in Europa aanwezige mariene expertise, hun projecten en hun resultaten: Marine Knowledge Gate. Ook is er Marine Research Infrastructures die een overzicht geeft van alle onderzoeksinfrastructuren aanwezig in Europese instellingen en is er de lijst met interessante initiatieven voor communicatie en bewustmaking van het bredere publiek rond de oceaan: Ocean Public Outreach and Awareness activities. EurOcean neemt tevens deel in Europese onderzoeksprojecten en initiatieven om de Blue Society te promoten. Bekijk de recente video over de werking en leden van EurOcean voor meer informatie.
Link: www.eurocean.org/np4/600.html

[naar boven]

3.1. Hoogtechnologisch LifeWatch-observatorium ontrafelt Noordzeeleven
LifeWatch België maakt deel uit van de Europese LifeWatch-infrastructuur en kan beschouwd worden als een virtueel laboratorium voor biodiversiteitsonderzoek. Met de steun van Vlaanderen aan LifeWatch heeft VLIZ o.a. een Marien Observatorium uitgebouwd, waar met vernieuwende technologie op een geautomatiseerde manier wetenschappelijke data ingezameld worden en beschikbaar worden gemaakt.
Enerzijds worden tijdens maandelijkse campagnes in de Belgische Noordzee verschillende innovatieve toestellen ingezet om fytoplankton (Flow Cytometer) en zoöplankton (Video Plankton Recorder) in kaart te brengen. Anderzijds zijn er vier passieve netwerken die met een minimale menselijke inspanning grotere organismen (vogels, bruinvissen, vleermuizen en vissen) registreren en detecteren. Lees hoe deze hoogtechnologische toepassingen ons meer inzicht geven in het gedrag van vissen, zeezoogdieren, zee- en kustvogels en vleermuizen aan onze kust en in het Belgisch deel van de Noordzee. 
Link: www.vliz.be/nl/news?p=show&id=5311

[naar boven]

4.1. Europese oceaanexperten tekenen krijtlijnen beleid marien onderzoek voor volgende vijftien jaar
De European Marine Board (EMB) speelt in Europa een trekkende rol als denktank voor het beleid inzake mariene wetenschappen. Recent kwam deze groep bijeen in Brussel om de krijtlijnen voor het toekomstig oceanografisch onderzoek uit te tekenen. samen werken ze aan een begin 2019 te verschijnen document ‘Navigating the Future V’, waarmee ze de Europese onderzoeksgemeenschap en overheden willen adviseren waar de prioriteiten voor het zeeonderzoek dienen te liggen de volgende vijftien jaar.
Benieuwd naar de vijf topprioriteiten geïdentificeerd tijdens de 'Navigtiong the Future V - Foresight Workshop"? Lees er alles over in het persbericht op de VLIZ-website:
Link: www.vliz.be/nl/persbericht/2018-02-28-europese-oceaanexperten-tekenen-krijtlijnen-beleid-volgende-vijftien-jaar

[naar boven]

5.1. Kan garnaalpulsvisserij een ecologisch verantwoord alternatief bieden voor de traditionele garnaalvisserij?
Marieke Desender zal op 28 maart 2018 (16:00) in Het Pand in Gent haar doctoraatsonderzoek "Electrotrawling for brown shrimp: evaluating its impact on a selection of marine fish species in the North Sea" publiek verdedigen.
Marieke Desender voerde haar onderzoek uit aan het Instituut voor Lanbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Ze onderzocht in welke mate de elektrische pulsen uitgestuurd door een garnalenpulskor effecten hebben op andere soorten in de bijvangst, op jonge levenstadia van commerciële soorten en op de prooidetectie van elektrosensitieve dieren zoals haaien en roggen.
Meer informatie: marieke.desender@ugent.be

[naar boven]

5.2. Evolutie in de exploitatie van platvisgronden door de Belgische boomkorvisserijbedrijven
Op 26 maart 2018 (16:00) is het de beurt aan Klaas Sys om zijn doctoraat met als titel "Exploitation dynamics of the Belgian beam trawl fleet targeting hotspots of flatfish" voor te stellen aan het bredere publiek. Plaats van gebeuren is Coupure Links 653, 9000 Gent.
Klaas Sys is onderzoeker bij de Vakgroep Landbouweconomie van de Universiteit Gent en werkte in het kader van zijn doctoraatsonderzoek in nauwe samenwerking met de onderzoekscellen "Bedrijfs- en Sectorontwikkeling" en "Visserij & Aquatische Productie" van het Instituut voor Lanbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).
Meer informatie: klaas.sys@ugent.be

[naar boven]

U krijgt dit bericht omdat u bent ingeschreven op de VLIZine-rondzendlijst. Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Om uw abonnement aan te passen of op te zeggen: klik hier.
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine informatie verstrekken over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Lid worden van VLIZ?
Reacties en alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht via info@vliz.be. De archieven van dit e-zine zijn hier raadpleegbaar.
Disclaimer: Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt. Delen uit dit e-zine mogen worden overgenomen, met bronvermelding. Deze publicatie mag ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.
Copyright © 2018 Vlaams Instituut voor de Zee - www.vliz.be
InnovOcean site · Wandelaarkaai 7 · 8400 Oostende

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Testerep delen

Lijkt dit nieuwskanaal iets voor jouw vrienden of collega’s? Deel het met hen!