VLIZINE jrg. 2, nr. 2 (februari 2001)

Oudere artikels (periode 2000-2020) worden weergegeven in hun oorspronkelijke opmaak.

Je zocht naar een artikel uit een van de oudere jaargangen uit ons archief, toen deze nieuwsbrief nog VLIZINE heette (periode 2000-2020). De oudste nieuwsbrieven werden niet geoptimaliseerd voor weergave op deze website, daarom zie je ze nog in hun oorspronkelijke opmaak.

VLIZINE jrg. 2, nr. 2 (februari 2001)

  VLIZINE
jrg. 2, nr. 2 (februari 2001)

Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. 
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.

V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys 
Reacties naar jan.seys@vliz.be

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om u uit te schrijven, stuur een e-mail naar info@vliz.be met in de subjectline: unsubscribe VLIZINE. Inschrijven op dezelfde manier met vermelding: subscribe VLIZINE. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.
 

INHOUD

1. Kalender
    1.1. Maritieme communicatie in de 21e eeuw: MARCOM 2001
    1.2. EAS-VLIZ Workshop: Aquaculture and its role in integrated coastal zone management
    1.3. De wet op de bescherming van het mariene milieu en haar uitvoeringsbesluiten: studienamiddag op 30 maart e.k.
    1.4. Info Coast 2: een Europees Symposium over kennis van en informatie over de kustzones, georganiseerd door een alliantie van sleutelorganisaties
    1.5. Zomercursus functionele morfologie en ecologie van zeevissen
    1.6. Unieke diavoorstelling van een top-onderwaterfotograaf
    1.7. Ecologisch onderzoek in het Scheldebekken: workshop op 29 en 30 maart
    1.8. NECOV organiseert: studiedag i.v.m. Recente ontwikkelingen in fundamenteel en toegepast plankton onderzoek
    1.9. Tiendaagse workshop over Integraal Kustzonebeheer in Nederland

2. Publicaties
    2.1. Laatste oproep publicaties Vlaamse mariene wetenschappers voor opname in de VLIZ-Collected Reprints 2000!
    2.2. Nieuw boek over tropische drijfzaden
    2.3. Interessante website voor eenieder die de Noordzee in het hart draagt
    2.4. De geschiedenis van de oceanografie

3. Vacatures, prijzen, beurzen
    3.1. Prijs voor duurzame ontwikkeling 2001
    3.2. Beurzen voor workshop Zeewaterontzilting
    3.3. Twee wetenschappelijke prijzen voor jonge mariene wetenschappers

4. Varia
    4.1. VLIZ biedt diepvriesruimte aan voor tijdelijke stockage stalen
    4.2. Educatieve pakketten beschikbaar bij Sea Life Centre (Blankenberge)
    4.3. Vrees voor nieuwe epidemie bij zeehonden ten gevolge van het morbillivirus
    4.4. Zeeslag op de Vlaamse Banken: een verhaal uit 1666
    4.5. Doctoraatsverdediging
 

1.1. MARITIEME COMMUNICATIE IN DE 21E EEUW: MARCOM 2001

VLIZ verleent zijn actieve steun aan MARCOM 2001 (http://www.citisweek.com/lm1311), een conferentie die plaatsvindt op 19 maart e.k. te Londen (Inmarsat Conference Centre) en georganiseerd wordt door ACEM (Agence de Coopération pour lEurope de la Mer (http://www.acem.org). Bedoeling van dit colloquium is vooruit te kijken naar de mogelijkheden van maritieme communicatie in de 21ste eeuw, en dit door de interactie tussen onderzoekers en industrie in deze materie aan te zwengelen. Onderzoeksresultaten voortspruitend uit Europese kaderprogrammas inzake maritieme communicatie bereiken niet altijd de uiteindelijke gebruikers, noden uit de industrie zijn vaak nog onvoldoende bekend in de onderzoekswereld. De topics van de drie hoofdsessies zijn:

Sessie 1: The impact of the fourth and the fifth R&D framework program on Maritime Information Society Projects
Sessie 2: The tools at the disposal of the Industry to select research project results
Sessie 3: Workshop Presentation of European Research Projects from the fifth framework research and development program and the needs of the Industry

Voor het volledige programma en registratie kunt u terecht bij Mr. E.-L. Melenec (ACEM), acem@acem.org. Er zijn nog VLIZ vrijkaarten: Belgen die de conferentie willen bijwonen of een poster willen presenteren, gelieve snel contact op te nemen met Jan Mees (jan.mees@vliz.be).
 

1.2. EAS-VLIZ WORKSHOP: AQUACULTURE AND ITS ROLE IN INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT

Van 19 tot en met 21 april 2001 organiseren de European Aquaculture Society (EAS) en VLIZ te Oostende samen een internationale workshop rond de plaats van aquacultuur binnen het geïntegreerd kustzonebeheer.  Het gebeuren kadert in de viering van 25 jaar EAS en wil bijdragen tot een multidisciplinaire, geïntegreerde en duurzame aanpak van aquacultuur in kustgebieden.  Negen experten zijn uitgenodigd om hun visie te verkondigen rond drie centrale themas: 1) inleiding tot aquacultuur en ICZM;  2) sociale, economische, culturele, juridische en politieke problemen; 3) ontwikkelen van een duurzame productie.

Voor meer informatie kun je terecht op: http://www.vliz.be/eas/index.htm. Bij het raadplegen van de hard-copy brochure, graag aandacht voor een erratum: EAS/VLIZ leden betalen late and on site 160 i.p.v. 125 EURO. Dit betekent nog steeds een korting van 41 EURO ten opzichte van niet-leden.
 

1.3. DE WET OP DE BESCHERMING VAN HET MARIENE MILIEU EN HAAR UITVOERINGSBESLUITEN: STUDIENAMIDDAG OP 30 MAART E.K.

De Belgische Vereniging voor Milieurecht nodigt alle geïnteresseerden uit voor een studienamiddag over De Wet op de bescherming van het mariene milieu en haar uitvoeringsbesluiten, en dit op 30 maart e.k. in auditorium I van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent (Universiteitstraat 4, 9000 Gent).  Aandacht zal met name gaan naar de relaties van de Wet Mariene Milieu (januari 1999) met het internationaal recht (prof. Frank Maes), het natuurbehoud in de Belgische kustzone (dr. An Cliquet), het vergunningenbeleid en de milieu-effectenbeoordeling (mevr. Carole Billiet) en het federaal beleid (dr. Thierry Jacques). Meer inlichtingen kunt u verkrijgen via het Maritiem Instituut (Fax: 09 264 69 89; E-mail: bvmr.abde@advalvas.be).
 

1.4. INFO COAST 2: EEN EUROPEES SYMPOSIUM OVER KENNIS VAN EN INFORMATIE OVER DE KUSTZONES, GEORGANISEERD DOOR EEN ALLIANTIE VAN SLEUTELORGANISATIES

Alvast noteren in de agenda is de boodschap: van 4 tot en met 6 oktober vindt in het Nederlandse Noordwijkerhout het tweede InfoCoast Symposium plaats. Dit evenement wordt gezamenlijk georganiseerd en ondersteund door niemand minder dan SAIL (Schéma dAménagement Intégré du Littoral), de Europese Commissie, ECSA (Estuarine and Coastal Sciences Association), Wetlands International, het EU Demonstratie Programma Geïntegreerd Kustzonebeheer, European Union for Coastal Conservation UK en CoastLink. Een unieke gelegenheid ook om geïnformeerd te worden over Europese strategieën voor geïntegreerd kustzonebeheer (GKZB), en om je stem hierover te laten horen! De centrale vraag zal zijn hoe data en informatie optimaal te beheren om GKZB zo efficiënt mogelijk te implementeren. Meer info vind je op http://www.infocoast.org of via: linda@iprolink.ch
 

1.5. ZOMERCURSUS FUNCTIONELE MORFOLOGIE EN ECOLOGIE VAN ZEEVISSEN

Dr. Dominique Adriaens van de Universiteit Gent organiseert samen met dr. Patricia Hernandez en dr. Adam Summers van de Universiteit van Washington van 16 juli tot 18 augustus een vijf weken durende cursus over functionele morfologie en ecologie van mariene vissoorten. Tijdens de cursus zal door middel van seminaries, excursies en zelfstandig onderzoek en aan de hand van de diverse mariene visfauna van de San Juan Islands dieper worden ingegaan op de evolutie van been- en kraakbeenvissen, de anatomie en fysiologie van zeevis en op technieken en instrumenten voor onderzoek naar de functionele morfologie van deze dieren. Voor meer informatie kunt u terecht bij Dominique Adriaens (Dominique.Adriaens@rug.ac.be) of op de Friday Harbor website: http://depts.washington.edu/fhl/
 

1.6. UNIEKE DIAVOORSTELLING VAN EEN TOP-ONDERWATERFOTOGRAAF

Op vrijdag 9 maart 2001 verzorgt Rudy Van Geldere een rijk gevulde dia-avond, die je als geïnteresseerde mariene wetenschapper eigenlijk niet mag missen. Rudy is ongetwijfeld één van onze allerbeste duiker-fotografen, maakte reeds verschillende boeken over zijn avonturen en kaapte al meerdere internationale prijzen weg. In de Annexe (achter het gemeentehuis van De Haan) brengt hij op 9 maart een selectie van zijn mooiste flitsen uit Zeeland, de Rode Zee, Mexico en nog veel meer. U wordt verwacht iets vóór 20u.
 

1.7. ECOLOGISCH ONDERZOEK IN HET SCHELDEBEKKEN: WORKSHOP OP 29 EN 30 MAART

In het Schelde Actieprogramma (SAP) van de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS) zijn een aantal acties gericht op de formulering van een eerste ecologisch herstelprogramma van de Schelde, dat eind 2003 klaar moet zijn. Vermits één van die actiepunten de inventarisatie van het ecologisch onderzoek en de integratie van deze kennis in een conceptueel ecologisch raamwerk betreft, organiseert de Universitaire Instelling Antwerpen op 29 en 30 maart 2001 een workshop in het Paleis der Academiën (Brussel). Geïnteresseerden kunnen meer info verkrijgen bij Kerst Buis, UIA, Departement Biologie, onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (prof. dr. Patrick Meire), Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk (kbuis@uia.ua.ac.be).
 

1.8. NECOV ORGANISEERT: STUDIEDAG I.V.M. RECENTE ONTWIKKELINGEN IN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST PLANKTON ONDERZOEK

Op vrijdag 16 maart organiseert de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie (NECOV), Sectie Aquatische Ecologie, i.s.m. NIOO-CL een studiedag te Amsterdam (KNAW, Kloveniersburgwal 29), getiteld: Recent Developments in Fundamental and Applied Plankton Research. Meer informatie is te vinden op de website van NecoV: http://home.wxs.nl/~necov
 

1.9. TIENDAAGSE WORKSHOP OVER INTEGRAAL KUSTZONEBEHEER IN NEDERLAND

IHE-Delft organiseert van 1 tot 10 mei 2001 een workshop over integraal kustzonebeheer. Naast tal van voordrachten, staan ook een excursie naar Zeeuws-Vlaanderen en N.-België en computeroefeningen op een fictieve kustzone op het programma (http://www.ihe.nl/shortc/czmcours.htm).
 

2.1.  LAATSTE OPROEP PUBLICATIES VLAAMSE MARIENE WETENSCHAPPERS VOOR OPNAME IN DE VLIZ COLLECTED REPRINTS 2000!

Jaarlijks bundelt VLIZ de wetenschappelijke artikels van Vlaamse mariene vorsers in de 'VLIZ Collected Reprints', en wisselt deze uit met de publicaties van mariene centra wereldwijd. Zo wordt de collectie van de bibliotheek steeds aangevuld, worden de internationale contacten verstevigd, en wordt uitstraling gegeven aan het Vlaams marien onderzoek. U hebt er dus alle belang bij uw publicaties te laten opnemen in de Collected Reprints. Volume 30 (2000) wordt binnenkort ingeblikt. Voor wie het nog niet gedaan heeft: graag zo snel mogelijk twee overdrukjes van uw artikels, gepubliceerd in 2000, in tweevoud opsturen naar het VLIZ met bijhorende brief waarin u toestemming geeft om de publicatie te laten opnemen in de VLIZ Collected Reprints. Meer info vindt u op de VLIZ website onder: http://www.vliz.be/Nl/Datinf/collrepr.htm. Doen!
 

2.2. NIEUW BOEK OVER TROPISCHE DRIJFZADEN

Sea Beans and Nickar Nuts is de titel van een recent verschenen boek, handelend over tropische drijfzaden. Wat heeft dit met onze zee te maken, zul je je misschien wel afvragen? Geloof het of niet, maar van tijd tot tijd spoelen zaden van tropische planten al dan niet op eigen kracht met de zeestromingen tot bij ons. In Nederland zijn tot op heden 24 vondsten bekend van tropische drijfzaden waarvan met enige zekerheid kan worden gesteld dat ze de oversteek niet via een schip hebben gemaakt (de vele kokosnoten of ananassen die aanspoelen manen aan om kritisch te blijven). Op de Vlaamse stranden zijn dat er nog een stuk minder. De meeste tropische drijfzaden zijn afkomstig uit Midden- en Zuid-Amerika (via de Golfstroom) en Azië. Voor wie over dit fenomeen meer wil vernemen verwijzen we graag naar: Nelson, E. Charles (2000). Sea Beans and Nickar Nuts. BSBI Handbook 10, 156 pp, 54 figs., ISBN: 0-901158-29-1. Het boek is te bestellen bij: Summerfield Books, Brough, Cumbria, UK (kostprijs: GBP 13.95 + portkosten). Het boek is ook raadpleegbaar in de VLIZ mediatheek.
 

2.3. INTERESSANTE WEBSITE VOOR EENIEDER DIE DE NOORDZEE IN HET HART DRAAGT!

De website van Stichting De Noordzee (http://www.noordzee.nl) vermeldt bovenaan: Stichting De Noordzee signaleert, prikkelt en bewaakt en dat is niets overdreven. Deze professionele Nederlandse milieuorganisatie zet zich in voor een betere wet- en regelgeving, stelt misstanden aan de kaak en zoekt, in dialoog met overheid en bedrijfsleven, naar alternatieven voor een schoner en duurzamer gebruik van de (Noord-)zee.  De website biedt een schat aan waardevolle informatie over o.a. windmolens op zee, scheepvaart, visserij en nog veel meer. Kijkt u zelf maar!
 

2.4. DE GESCHIEDENIS VAN DE OCEANOGRAFIE

Op de website http://scilib.ucsd.edu/sio/indexes/cbho.html kan je je vermaken met het zoeken naar publicaties over de geschiedenis van de oceanografie. De Cumulative Bibliography on the History of Oceanography (CBHO), zoals deze compilatie voluit heet, is wereldomvattend en waarschijnlijk de volledigste in haar soort. Het databestand is doorzoekbaar en intikken van het zoekwoord Belgium levert alvast:

Decleir, W., N. Podoor, and G. Van Paemel, "Twee Eeuwen Mariene Biologie in Belgie = Two Centuries of Marine Biology in Belgium." Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 13 (1990), no. 1 [Met zicht op zee, zeewetenschappelijk onderzoek in de Lage Landen na 1800 red. A. de Knecht-van Eekelen and G. Vanpaemel]: 66-82.

uiteraard aanwezig in onze mediatheek.
 

3.1. PRIJS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING 2001

"Duurzame ontwikkeling komt tegemoet aan de behoeften van de moderne mens, zonder de kansen van de komende generaties in het gedrang te brengen". Zo omschreef de toenmalige minister-president van Noorwegen, Gro Harlem Brundtland, het begrip op de Rio-conferentie in 1992. De Gentse VDK-spaarbank speelt in op deze trend en organiseert dit jaar voor de derde keer de VDK-prijs voor duurzame ontwikkeling. De geldprijs van 10.000 EURO gaat naar een recent wetenschappelijk werk waarin duurzame ontwikkeling op een creatieve, originele en inspirerende manier tot uiting komt. De spaarbank richt zich vooral naar jonge Belgische onderzoekers. Het thema duurzame ontwikkeling mag in hun proefschrift zowel vanuit een natuurwetenschappelijk-technologische, economische, sociale, juridische, institutionele of algemeen maatschappelijke invalshoek worden benaderd. Een multidisciplinaire jury van Belgische en Nederlandse academici beoordeelt de ingezonden werken. De proefschriften dienen te worden ingezonden vóór 15 september. Meer informatie: Secretariaat VDK-prijs, Martine Hoste, Tel.: +32/(0)9 267 33 32; Fax: +32/(0)9 269 13 36; E-mail: duurzame.ontwikkeling@vdk.be; http://www.vdk.be.
 

3.2. BEURZEN VOOR WORKSHOP ZEEWATERONTZILTING

De European Science Foundation (ESF) biedt 8 beurzen van elk 525 EURO aan ter ondersteuning van deelname aan een ESF/PESC workshop over Scaling in seawater desalination Is molecular modeling the tool to overcome the problem?. Deze grants zijn bestemd voor jonge (<35 jaar) academici uit Europese of mediterrane geassocieerde landen. De workshop gaat door in Lutherstadt Wittenberg (Duitsland) van 26-27 april 2001.
Meer details bij: Mirko.Hermersdorf@iw.uni-halle.de
 

3.3. TWEE WETENSCHAPPELIJKE PRIJZEN VOOR JONGE MARIENE WETENSCHAPPERS

De Laboratoires de Biologie Marine Daniel Jouvance  schrijven twee wetenschappelijke prijzen van elk 10.000 FF uit voor jonge mariene vorsers (< 30 jaar) die verdienstelijk gepresteerd hebben in de domeinen marien fytoplankton of biologie van mariene organismen.  Applicaties worden vóór 31 maart ingewacht bij het Comité Scientifique Daniel Jouvance, c./o. professeur Y. Le Gal, Station de Biologie Marine du Muséum National dHistoire Naturelle, B.P. 225, F-29182 Concarneau Cedex, Fax: +33/(0)2 98 97 81 24 ; E-mail: ylegal@mnhn.fr. De applicatie moet bevatten: een CV, een korte abstract van het wetenschappelijk werk (max. 1,5 p.) en een kopie van de titelpagina van gepubliceerde artikels en thesis.
 

4.1. VLIZ BIEDT DIEPVRIESRUIMTE AAN VOOR TIJDELIJKE STOCKAGE STALEN

Eén van de taken van het VLIZ is het logistiek ondersteunen van onderzoekers. Een voorbeeld hiervan is het tijdelijk stockeren van materiaal of wetenschappelijke monsters. Zo werd op vraag van het Instituut voor Natuurbehoud dat te kampen had met een acuut gebrek aan gekoelde stockeerruimte aan de kust - reeds een diepvriezer aangeschaft, waarin aan het strand dood aangespoelde vogels tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Deze vogels dienen immers zo vers mogelijk te blijven in afwachting van transport naar de universiteiten van Luik en Brussel, waar verder onderzoek kan gebeuren.  Onderzoekers met gelijkaardige noden kunnen steeds een vraag richten aan het VLIZ (andre.cattrijsse@vliz.be). Wij onderzoeken wat haalbaar is.
 

4.2. EDUCATIEVE PAKKETTEN BESCHIKBAAR BIJ SEA LIFE CENTRE (BLANKENBERGE)

Het Sea Life Centre te Blankenberge maakt deel uit van de Merlin Entertainments Group Ltd, met zetel in Dorset (UK). Naast negen centra op Britse bodem, telt de groep ook nog vestigingen in Spanje, Nederland, België en Duitsland.  De Sea Life Centres willen door hun aankoopbeleid en verzorgings- en kweekprogrammas een bijdrage leveren aan het welzijn van de oceanen. Educatieve pakketten voor klassen van het basisonderwijs (1e tot 3e graad) zijn te verkrijgen bij Sea Life Blankenberge (Tel.: 050 42 42 00; http://www.sealife.be).
 

4.3. VREES VOOR NIEUWE EPIDEMIE BIJ ZEEHONDEN TEN GEVOLGE VAN HET MORBILLIVIRUS

In deze tijden van mond- en klauwzeer en BSE, dreigen nu ook de zeehonden opnieuw slachtoffer te worden van een virale epidemie. Begin februari stierven vier jonge Gewone Zeehonden uit de Nederlandse Waddenzee in het opvangcentrum Pieterburen. De dieren vertoonden ademhalingsstoornissen typerend voor een besmetting met het gevreesde morbillivirus. Twee van de dieren tekenden ook daadwerkelijk positief bij een test. Het virus dat in de jaren 80 oorzaak was van een ware decimering van de zeehondenpopulatie is dus aanwezig in de Waddenzee. Of het zich ook verder zal verspreiden valt af te wachten
Dit bericht bereikte ons via: kuiken@viro.azr.nl.
 

4.4. ZEESLAG OP DE VLAAMSE BANKEN: EEN VERHAAL UIT 1666

De rijkdom aan zandbanken voor onze kust maken die tot een biologisch, geologisch en cultuurhistorisch interessant gebied, erg in trek bij tal van gebruikers van de Noordzee. Eén functie lijkt alvast niet direct meer aan de orde: die als speelterrein voor het uitvechten van ware zeeslagen. Wil je alsnog de sfeer van weleer even opsnuiven en je laten onderdompelen in een gevecht tussen een uitgebreide Nederlandse en een Engelse vloot in de augustusdagen van 1666, surf dan eens naar: http://www.deruyter.org/chronologie_link_tweedaagse%20zeeslag.html
 

4.5. DOCTORAATSVERDEDIGING

*Marc Huygens (Universiteit Gent, Vakgroep Civiele Techniek, Laboratorium voor Hydraulica, promotor: prof. dr. ir. R. Verhoeven) verdedigt op woensdag 28 maart e.k. zijn doctoraatsproefschrift, met als titel Een geïntegreerd onderzoek van zandsuppleties als kustverdediging Toepassing voor de Belgische Oostkust . De openbare verdediging gaat door in de Jozef Plateauzaal van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent. Marc kunt u bereiken via e-mail: Marc.Huygens@rug.ac.be.

*Marleen De Troch (Universiteit Gent, Vakgroep Biologie, Sectie Mariene Biologie, promotor: prof. dr. M. Vincx) verdedigt op vrijdag 30 maart e.k. haar doctoraatsproefschrift, getiteld: Ecologie van harpacticoide copepoden: structurele biodiversiteit in tropische zeegrasvelden. De openbare verdediging gaat door in Auditorium 4, K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent.

*Farid Dahdouh-Guebas (Vrije Universiteit Brussel, Mangrove Manegement Group, Laboratorium voor Algemene Plantkunde en Natuurbeheer, promotor: prof. Nico Koedam) behaalde op 19 januari jl. de doctoraatstitel met de grootste onderscheiding voor het proefschrift getiteld: 'Mangrove vegetation structure dynamics and regeneration'.  Meer info op http://www.vub.ac.be/APNA/staff/FDG/PhD/PhD.html
 

_________

DISCLAIMER
VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ.  Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.
Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

COPYRIGHT
Copyright © 2001 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN
Meer info vindt u op onze website (http://www.vliz.be)
 
 

VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute
Victorialaan 3 - B-8400 Oostende, Belgium
Tel. +32/(0)59 34 21 30
Fax +32/(0)59 34 21 31
http://www.vliz.be
 

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Testerep delen

Lijkt dit nieuwskanaal iets voor jouw vrienden of collega’s? Deel het met hen!