VLIZINE jrg. 2, nr. 3 (maart 2001)

Oudere artikels (periode 2000-2020) worden weergegeven in hun oorspronkelijke opmaak.

Je zocht naar een artikel uit een van de oudere jaargangen uit ons archief, toen deze nieuwsbrief nog VLIZINE heette (periode 2000-2020). De oudste nieuwsbrieven werden niet geoptimaliseerd voor weergave op deze website, daarom zie je ze nog in hun oorspronkelijke opmaak.

VLIZINE jrg. 2, nr. 3 (maart 2001)

  VLIZINE
jrg. 2, nr. 3 (maart 2001)

Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. 
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.

V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys 
Reacties naar jan.seys@vliz.be

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om u uit te schrijven, stuur een e-mail naar info@vliz.be met in de subjectline: unsubscribe VLIZINE. Inschrijven op dezelfde manier met vermelding: subscribe VLIZINE. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.
 

INHOUD

1. Kalender
    1.1. EAS-VLIZ Workshop: Aquaculture and its role in integrated coastal zone management: inschrijven kan nog!
    1.2. Belangrijke IOC bijeenkomsten in het verschiet in België
    1.3. Studiedag OMES Zeeschelde op 17 april a.s.
    1.4. Vijftien jaar natuuronderzoek in Vlaanderen: meer dan wetenschap
    1.5. De Green Port campaign conferentie
    1.6. Schaaldieren en schaaldiervisserij belicht op twee internationale symposia

2.Publicaties
    2.1. Graag uw advies over het al dan niet abonneren op de tijdschriftendatabank JSTOR
    2.2. Nieuw e-zine voor mariene geologen
    2.3. Mooie en leerrijke websites over Mangrove Onderzoek en Beheer

3.Vacatures
    3.1. KBIN zoekt onderzoeker voor studie historische collectie macrobenthos van zuidelijke Noordzee
    3.2. Vacature voor postdoc onderzoeker te Plymouth
    3.3. Post-graduate research assistant gezocht aan Universiteit Wales (Bangor)

4.Varia
    4.1. Het Vlaams marien wetenschappelijk landschap ontsloten: de IMIS-databank op het web!
    4.2. Gemeenschappelijk Europees visserijbeleid na 2002
    4.3. Euregio Scheldemond nu ook lid van de Noordzeecommissie
    4.4. De schelp in de kunst
    4.5. Vlaanderendag 2001
    4.6. De Week van de Zee komt eraan
    4.7. Doctoraatsverdediging

5.Vraagbaak de Zeeloods
 

1.1. EAS-VLIZ WORKSHOP: AQUACULTURE AND ITS ROLE IN INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT: INSCHRIJVEN KAN NOG!

Zoals reeds eerder aangekondigd organiseren VLIZ en EAS van 19 tot en met 21 april 2001 samen een internationale workshop te Oostende rond de plaats van aquacultuur binnen het geïntegreerd kustzonebeheer.  Het gebeuren kadert in de viering van 25 jaar EAS en wil bijdragen tot een multidisciplinaire, geïntegreerde en duurzame aanpak van aquacultuur in kustgebieden.  Negen experten zijn uitgenodigd om hun visie te verkondigen rond drie centrale themas: 1) inleiding tot aquacultuur en ICZM;  2) sociale, economische, culturele, juridische en politieke problemen; 3) ontwikkelen van een duurzame productie.

Voor meer informatie en inschrijvingsformulieren kun je terecht op: http://www.vliz.be/eas/index.htm.
 

1.2. BELANGRIJKE IOC BIJEENKOMSTEN IN HET VERSCHIET IN BELGIË

In het voorjaar vinden twee belangrijke IOC meetings plaats in België. Van 23 tot 27 april organiseren IOC en VLIZ te Oostende de eerste bijeenkomst van de IODE MEDI stuurgroep. Deze gesloten bijeenkomst heeft als doel verdere afspraken te maken inzake de verdere ontwikkeling en opwaardering van de MEDI software tool.

Van 29 tot 31 mei organiseert IOC, samen met de Vlaamse en Federale overheid, te Brussel een speciale meeting van de Intergovernmental Working Group on IOC Oceanographic Data Exchange Policy. VLIZ treedt op als lokale organisator. Het doel van deze bijeenkomst is om uitgebreid discussie te voeren over bestaande overeenkomsten en praktijken inzake uitwisseling van oceanografische en aanverwante data en producten. Hieruit zou een Data Policy Statement moeten voortvloeien ten behoeve van de eerstvolgende Uitvoerende Raad en Algemene Vergadering van IOC. Meer info over deze bijeenkomst is te vinden op: http://ioc.unesco.org/iode/datapolicy.htm
 

1.3. STUDIEDAG OMES ZEESCHELDE OP 17 APRIL A.S.

Om nieuwe overstromingsrampen in het getijgebonden Belgische deel van de Schelde de Zeeschelde (Gent-Nederlandse grens) te vermijden werd in 1994 door de Vlaamse Regering de uitvoering van een nood- en urgentieprogramma waterbeheersing goedgekeurd.  De hieruit voortvloeiende nota A.M.I.S. (Algemene Milieu-Impact Studie voor het Sigmaplan) voorzag o.a. in de mogelijkheden voor locatie- of uitvoeringsalternatieven voor het Sigmaplan. Om deze alternatieven te onderbouwen werd het ambitieuze OMES-programma (Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan) opgestart. Nu dit OMES-onderzoeksprogramma is afgerond, willen de onderzoekers hun resultaten op een bevattelijke wijze aan de betrokken administraties en andere geïnteresseerden voorleggen. Deze studiedag gaat door in het Kasteel Van Ham, De Maillelaan 2, Steenokkerzeel..
 

1.4. VIJFTIEN JAAR NATUURONDERZOEK IN VLAANDEREN: MEER DAN WETENSCHAP

N.a.v. zijn vijftienjarig bestaan organiseert het Instituut voor Natuurbehoud op 20 april 2001 een studienamiddag in het atrium van het Vlaams Europees Conferentiecentrum (Markiesstraat 1, Brussel).  Dit is een uitgelezen gelegenheid om terug te blikken op het 15-jarig bestaan van het instituut en op zijn verwezenlijkingen. In een notendop krijgt u uiteenzettingen voorgeschoteld vanuit de verschillende operationele cellen van het instituut. Het geheel wordt afgesloten met een woordje van Vlaams minister voor Leefmilieu en Landbouw, Vera Dua, gevolgd door een persconferentie en receptie. Meer informatie kunt u bekomen bij de communicatieverantwoordelijke Helen Blow (helen.blow@instnat.be) of via de website van het IN: http://www.instnat.be
 

1.5. DE GREEN PORT CAMPAIGN CONFERENCE

Als reactie op de steeds verder schrijdende havenuitbreidingen overal in Europa, werd door de Europese Groenen het begrip Green port policy in het leven geroepen. Immers, de huidige politiek van expansie is in de eerste plaats ingegeven door de harde concurrentiestrijd tussen de havens onderling en niet door een gezonde visie op Europese schaal, wordt bovendien zwaar gesubsidieerd zonder veel extra werkgelegenheid te creëren en weegt zwaar op mens en milieu. Na eerdere conferenties rond dit thema te Hamburg en Rotterdam, is het dit jaar de beurt aan Brussel. Op 10 en 11 mei organiseren de Europese Groenen/EFA in het Europees Parlement hun Green Port Campaign conferentie 2001, met als centrale invalshoeken: 1) hoe omgaan met competitie tussen havens, liberalisering, groei van infrastructuur en staatsondersteuning; 2) hoe is het gesteld met de arbeidscondities in de havens; 3) hoe kunnen havenactiviteiten en milieu beter op elkaar worden afgestemd. Meer informatie kan bekomen worden op: avanmansvelt@europarl.eu.int en in de nabije toekomst via: http://www.europarl.eu.int/greens-efa
 

1.6. SCHAALDIEREN EN SCHAALDIERVISSERIJ BELICHT OP TWEE INTERNATIONALE SYMPOSIA

Wie meer wil vernemen over de levensloop van schaaldieren, of over stockramingen en stockbeheer, kan van 8 tot 12 oktober 2001 terecht op de Conference on Crustacean Fisheries, die doorgaat aan de universiteit van La Coruña (Galicië, Spanje). Dit symposium wordt gesponsord door de Europese Commissie en ressorteert onder de geconcerteerde actie EDFAM (European Decapod Fisheries: Assessment and Management). Mede door deze steun worden geen registratiekosten aangerekend voor studenten. Voor meer informatie: http://www.soc.soton.ac.uk/SOES/RES/groups/reef/index.php3.
Contactpunt voor EDFAM in België is Frank Redant (Departement Zeevisserij, CLO) (fredant@yucom.be).

Voor de schaaldierliefhebbers is er ook het vijfde International Crustacean Congress, dat doorgaat van 9 tot 13 juli 2001 aan de universiteit van Melbourne (Australië). Nu al hebben meer dan 250 mensen uit 48 landen hun interesse betoond voor dit treffen. Wilt u er ook bij zijn, bezoek dan alvast de website: http://www.unihouse.org.au/ICC5/index.htm of neem contact op met het secretariaat via het e-mailadres icc5@museum.vic.gov.au of h.frangos@unihouse.unimelb.edu.au
 

2.1. GRAAG UW ADVIES OVER HET AL OF NIET ABONNEREN OP DE TIJDSCHRIFTENDATABANK JSTOR

O.a. ter ondersteuning van de Vlaamse marien-wetenschappelijke wereld is de VLIZ mediatheek voortdurend op zoek naar uitbreiding van zijn informatie-aanbod. Een mogelijkheid hiertoe biedt zich aan in de vorm van de JSTOR (Journal Storage)-databank.

Kort samengevat beoogt dit initiatief 3 doelen:
- Het goedkoper, en beter bereikbaar maken van toegang tot full-text bestanden voor de wetenschappelijke onderzoeker
- Het centraal opslaan èn archiveren in elektronische vorm van belangrijke wetenschappelijke publicaties en reeksen, zodat in alle deelnemende bibliotheken plaats, geld en tijd kan vrijgemaakt worden voor nieuwe initiatieven
- Het monopolie doorbreken dat uitgeverijen hebben op de elektronische beschikbaarheid van zowel actuele als historische wetenschappelijke collecties

Momenteel biedt de organisatie 3 collecties aan: Arts & Science Collection, General Science Collection en Ecology & Botany Collection. Deze laatste is voor onze mediatheek de meest interessante: zij bevat de praktisch volledige jaargangen van volgende tijdschriften: American Journal of Botany, American Midland Naturalist, American Naturalist, Annals of the Missouri Botanical Garden, Annual Review of Ecology and Systematics, Biotropica, Brittonia, Conservation Biology, Diversity and Distributions, Ecological Applications, Ecological Monographs, Ecology, Evolution, Functional Ecology, Global Ecology and Biogeographic Letters, International Journal of Plant Sciences, Journal of Animal Ecology, Journal of Applied Ecology, Journal of Biogeography, Journal of Ecology, Journal of Tropical Ecology, Journal of the Torrey Botanical Society, Limnology and Oceanography, Missouri Botanical Garden Annual Report, New Phytologist, Paleobiology, Quarterly Review of Biology, Systematic Biology en Systematic Botany. Hoewel er dus geen specifiek mariene titels in voorkomen, bevat deze catalogus wel degelijk publicaties waar vaak naar gerefereerd wordt in de mariene wereld.

Bij abonnering kan elk VLIZ lid via de mediatheek om het even welke referentie uit één van deze tijdschriften aanvragen en de volledige tekst hiervan opvragen voor persoonlijk gebruik. Beperkingen zijn er in principe niet, maar we verwachten wel dat niemand 20 jaargangen van een titel in één keer zal opvragen. De prijs voor deze service (door VLIZ bekostigd) bedraagt ongeveer een tiende van een abonnement op grote databanken. Om u te helpen bij het vormen van een oordeel over het nut van abonnering op JSTOR, vindt u hier tevens een lijst van deelnemende internationale instellingen. Volledige informatie en een overzicht van de doelen en werking van JSTOR vindt u op http://www.jstor.org. Positieve en negatieve kritiek is méér dan welkom bij Jan Haspeslagh (janh@vliz.be). Via de resultaten van deze rondvraag willen we tot een gemotiveerd besluit komen om dit abonnement aan te gaan.
 

2.2. NIEUW E-ZINE VOOR MARIENE GEOLOGEN

De elektronische nieuwsbrief Seabed News al eens bekeken? Ga alvast een kijkje nemen op de EUROCORE project website EU-SEASED (http://www.eu-seased.net). Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van de EC-MAST projecten EUROCORE en EUMARSIN. Eén van de doelstellingen is om via deze website een doorzoekbare metadatabank aan te leggen van zeebodemstalen genomen in Europese wateren. Op deze website vindt u ook de eerste drie nummers van Seabed News, met o.a. bijdragen over koudwaterkoraalriffen, methodologische nieuwtjes, belangrijke toekomstige evenementen, belangrijke projecten, e.d.
 

2.3.  MOOIE EN LEERRIJKE WEBSITES OVER MANGROVE ONDERZOEK EN BEHEER

De Mangrove Management Group van de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) heeft als mission statement wetenschappelijk bij te dragen tot een betere kennis van het mangrove ecosystem en elementen aan te voeren om het beheer en behoud van mangroves wereldwijd op te waarderen. Op hun website (http://www.vub.ac.be/mangrove) vind je o.a. een uitgebreide bibliografie over tropische kustecosystemen en een pak achtergrondinformatie over mangroves. Samen met de groep van prof. dr. Marco Vannini (Universiteit Firenze, Italië) verzorgt de Mangrove Management Group ook nog een zeer leerrijke website, toegespitst op de Oost-Afrikaanse mangroves (http://www.specola.unifi.it/mangroves/). Met name het luik over de flora en de krabbenfauna van dit ecosysteem is af en mag gezien zijn!
 

3.1. KBIN ZOEKT ONDERZOEKER VOOR STUDIE HISTORISCHE COLLECTIE MACROBENTHOS VAN ZUIDELIJKE NOORDZEE

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) zoekt een dierkundige, landbouw- of bioingenieur voor de studie van een historische collectie macrobenthos van de zuidelijke Noordzee.  De duur van het project situeert zich van april tot eind december 2001, met mogelijke verlenging tot eind 2002. Hoewel ervaring in mariene biologie ongetwijfeld een pluspunt is, is het geen absolute vereiste. Meer informatie kunt u steeds opvragen bij Harry van Loen (Tel.: 02 627 45 62; e-mail: vanloen@kbinirsnb.be).
 

3.2. VACATURE VOOR POSTDOC ONDERZOEKER TE PLYMOUTH

Geïnteresseerden, met een doctoraatstitel behaald in het domein van de analytische chemie en ervaren in chromatografische en/of massaspectrometrische technieken, kunnen hun kandidatuur indienen voor een postdoc betrekking aan de universiteit van Plymouth. De opdracht maakt deel uit van een project, dat de ontwikkeling nastreeft van een methode om ijzercomplexen in zeewater te analyseren. Het gaat van start op 1 oktober en bestrijkt een periode van één jaar. Sollicitatieformulieren zijn beschikbaar via de website: http://www.plym.ac.uk/services/pers/appform.pdf of via personnel@plymouth.ac.uk
 

3.2. POST-GRADUATE RESEARCH ASSISTANT GEZOCHT AAN UNIVERSITEIT WALES (BANGOR)

De School of Ocean Sciences (Universiteit van Wales, Bangor) zoekt een gemotiveerd onderzoeker, die gedurende twee en een half jaar zijn energie wil stoppen in een MAFF-project rond Essential Fish Habitat voor zes commercieel belangrijke vissoorten in de Ierse Zee en het Kanaal. Bij voorkeur heeft de kandidaat reeds ervaring met de determinatie van marien benthos, vismaaganalyse, GIS-technieken of acoustische zeebodem-karteringsmethoden (sidescan sonar, QTC, RoxAnn). Indiensttreding gevraagd ten laatste op 1 juni 2001. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden via volgende e-mail adressen: m.j.kaiser@bangor.ac.uk of m.bergmann@bangor.ac.uk
 

4.1. HET VLAAMS MARIEN WETENSCHAPPELIJK LANDSCHAP ONTSLOTEN: DE IMIS-DATABANK OP HET NET!

Het blijft een merkwaardige vaststelling. Meer dan 350 wetenschappers en technici verspreid over wel vijftig instituten, organisaties en universitaire laboratoria in Vlaanderen, verrichten marien en kustgebonden wetenschappelijk onderzoek. Zo bleek althans uit een studie die halfweg de jaren 90 uitgevoerd werd door Ecolas en IZWO. Toch leert navraag, zelfs bij de rechtstreeks betrokkenen, dat slechts weinigen zo voor de vuist weg een goed overzicht kunnen geven van dit marien-wetenschappelijk landschap.

Bij de oprichting van het VLIZ werd dan ook expliciet als taak vooropgesteld dit beeld te vervolledigen en het in een doorzoekbaar formaat aan te bieden aan alle geïnteresseerden. Vandaag wordt de eerste belangrijke stap daartoe gezet met de lancering van IMIS op het net (http://www.vliz.be/Vmdcdata/imis/index.htm). IMIS (Integrated Marine Information System) is de geïntegreerde databank van het Vlaams Marien Data- en Informatiecentrum binnen het VLIZ. IMIS streeft ernaar zoveel mogelijk informatie over personen, instituten, literatuur, evenementen, projecten, datasets en infrastructuur verbonden met het Vlaamse marien en kustgebonden onderzoek te inventariseren en aan te bieden. De versie die u vandaag wordt aangeboden kan beschouwd worden als een eerste aanzet (de huidige status wordt uitvoeriger besproken op de website). We rekenen dan ook op uw medewerking om foute gegevens te corrigeren, ontbrekende informatie toe te voegen of suggesties te doen naar doorzoekbaarheid, vorm of inhoud. Enkel met uw hulp kan de IMIS-baby uitgroeien tot een volwassen, vollediger product ten dienste van u allen! Mogen we op uw steun rekenen?
 

4.2. GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES VISSERIJBELEID NA 2002

De Europese Commissie wil een breed debat op gang brengen rond de toekomst van een Gemeenschappelijk Visserijbeleid (Common Fisheries Policy CFP).
In een Green paper, beschikbaar op de website van de Fisheries DG van de Europese Commissie (http://europa.eu.int/comm/fisheries/policy_en.htm), worden een aantal opties voorgesteld inzake toekomstig visserijbeleid, zoals geformuleerd bij tal van gevoerde enquêtes en regionale meetings. Bedoeling is zoveel mogelijk geïnteresseerden en betrokkenen (visserij, natuurbeschermers, ontwikkelingsorganisaties, consumenten) aan te zetten te reageren, om zo te komen tot een breed gedragen basisdocument voor de toekomst. Met hetzelfde doel wordt van 5 tot 7 juni 2001 te Brussel een conferentie georganiseerd.
 

4.3. EUREGIO SCHELDEMOND NU OOK LID VAN DE NOORDZEECOMMISSIE

De Euregio Scheldemond (= samenwerkingsverband tussen West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland) is recent lid geworden van de Noordzeecommissie (http://www.northsea.org). Deze commissie omvat in totaal 62 regios uit 8 landen en werd in 1989 opgericht om samenwerking tussen Europese regios, grenzend aan de Noordzee, op velerlei vlak (o.a. onderzoeksactiviteiten, gemeenschappelijke beleidsstandpunten, e.a.) te stimuleren. Het is één van de vijf commissies onder de vleugels van CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions). Op hun website vind je o.a. een projectendatabank vanuit de deelnemende regios, rond diverse themas waaronder: urban and regional systems, transport and communication en natural resources and cultural heritage. Diezelfde Noordzeecommissie riep in 1998 haar leden op om het begrip duurzaamheid te integreren in hun beleid en het voorbeeld te geven in door hen gepleegde activiteiten. Ook de provincie West-Vlaanderen ondertekende op 5 oktober 2000 deze zogenaamde Porsgrunn Challenge-verklaring. Geïnteresseerden kunnen de volledige tekst van het besluit en het eerste tussentijds verslag opvragen bij het provinciebestuur milieubeleid Jo Bultinck (Tel.: 050 40 32 83; e-mail: jo.bultinck@west-vlaanderen.be).
 

4.4. DE SCHELP IN DE KUNST

Van 29 juni tot 2 juli 2001 organiseert de Vriendenkring Noordzee-Aquarium, i.s.m. het stadsbestuur van Oostende, een tentoonstelling getiteld: De Schelp in de Kunst. Deze gaat door in het Feest- en Cultuurpaleis op het Wapenplein te Oostende, en is vrij toegankelijk van 10 tot 18u.
 

4.5. VLAANDERENDAG 2001

Op zondag 22 april 2001 vindt de tweede Vlaanderendag plaats. Net als tijdens de eerste editie in 1999, krijgt u ook deze keer de kans om kennis te maken met de dienstverlening van de Vlaamse overheid. Hoe breed die dienstverlening wel is, en wat een verscheidenheid aan te bezoeken locaties dat oplevert, zult u merken bij het doornemen van de programmabrochure Vlaanderendag 2001. Deze brochure werd alvast naar alle VLIZ leden opgestuurd, maar ook andere geïnteresseerden kunnen exemplaren aanvragen op ons secretariaat.  Ook op de website: http://www.vlaanderendag.be kunt u alle informatie vinden.

Om u alvast een voorsmaakje te geven van wat u zoal kunt verwachten op 22 april, vermelden we graag een greep uit de activiteiten in de kuststreek of in instellingen/instituten voor marien en kustgebonden onderzoek:
· De Zeeleeuw (VLIZ afdeling Vloot AWZ): te bezoeken in de haven van Oostende
· Waterbouwkundig Laboratorium (Borgerhout)
· Instituut voor Natuurbehoud/Aminal: natuurwandelingen langs de Schelde en aan de kust
· Vlaamse Milieumaatschappij, buitendienst Oostende
· Zeestation Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen
 

4.6. DE WEEK VAN DE ZEE KOMT ERAAN

Van 27 april tot 13 mei 2001 organiseert de dienst Natuur- en Milieueducatie van de provincie West-Vlaanderen een aandachts-week rond zee, strand en duin. Er zijn tal van mogelijkheden om de boeiende biotopen van zee, strand en duinen te (her)ontdekken. De Week van de Zee groeide in de afgelopen jaren uit tot een geslaagd initiatief, met steeds meer actoren en geïnteresseerden. Aan die bijzondere week wordt meegewerkt door het Centrum Voor Natuur- en milieu-educatie (CVN), Horizon Educatief, Natuurreservaten, VLIZ en de tien kustgemeentes.

De cursus Zee-animator (cf. vorig VLIZINE) is reeds achter de rug.
Op 18, 21 en 25 april volgt nog een initiatiecursus Zee, strand en duinnader bekeken, die als doel heeft leerkrachten en andere geïnteresseerden te laten kennismaken met de rijkdom van onze kustbiotopen. Op drie halve dagen worden de deelnemers ingewijd door lesgevers van CVN, Horizon Educatief en VLIZ. De cursus vindt plaats in het Openluchtcentrum Duin en Zee (Oostende), de deelnameprijs bedraagt 750 BEF, te storten op 091-0098036-95, met vermelding Zeekennis + naam. Programmabrochures kunnen o.a. worden opgevraagd bij VLIZ (jan.seys@vliz.be; Tel.: 059 34 21 40) of via de Provinciedienst natuur- en milieu-educatie (nme@west-vlaanderen.be; Tel.: 050 40 32 82).
 

4.7. DOCTORAATSVERDEDIGING

*Marc Huygens (Universiteit Gent, Vakgroep Civiele Techniek, Laboratorium voor Hydraulica, promotor: prof dr. ir. R. Verhoeven) behaalde op woensdag 28 maart het diploma van doctor in de toegepaste wetenschappen met de grootste onderscheiding voor zijn proefschrift: Een geïntegreerd onderzoek van zandsuppleties als kustverdediging Toepassing voor de Belgische Oostkust . Marc promoveerde in 1988 als burgerlijk bouwkundig ingenieur aan de Universiteit Gent, waar hij sindsdien werkzaam is aan het Laboratorium voor Hydraulica. Sinds 1994 spitsten zijn onderzoeksactiviteiten zich toe op de fundamentele kennis van sedimenttransportbewegingen vóór de Belgische Oostkust, als basis voor een optimale kustverdediging voor de beschouwde zone. Gefeliciteerd met de behaalde titel!

*Marleen De Troch (Universiteit Gent, Vakgroep Dierkunde, Sectie Mariene Biologie, promotor: prof. Magda Vincx) bestudeerde in het kader van haar doctoraat de Ecologie van harpacticoide copepoden: structurele biodiversiteit in tropische zeegrasvelden. Op vrijdag 30 maart om 16u verdedigt Marleen haar doctoraatsthesis in Auditorium 4 (K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent).

*Filip Meysman (Universiteit Gent, Vakgroep Dierkunde, Sectie Mariene Biologie, promotor: prof. Carlo Heip) is op vrijdag 20 april e.k. aan de beurt met een proefschrift getiteld: Modelling the influence of ecological interactions on reactive transport processes in sediments. De openbare verdediging vindt plaats om 16u in Auditorium 4 van de Gentse Universiteit (K.L.Ledeganckstraat 35).
 

5. VRAAGBAAK DE  ZEELOODS

Via deze rubriek kan iedereen oproepen lanceren voor samenwerking, gezamenlijk gebruik van materiaal, vraag naar levende en andere monsters, enz.  De informatie dient gestuurd te worden naar Jan Seys.  We nemen het bericht op in de vraagbaak van één van de volgende VLIZINES.

*Jan Tavernier (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, B-1000 Brussel; Tel.:02 627 42 66; Fax: 02 646 44 33; e-mail: tavernier@kbinirsnb.be) is ijverig op zoek naar allerhande fotos, films en documenten van zeezoogdieren, aangespoeld aan de Belgische kust. Het betreft meldingen van bruinvissen, zeehonden, dolfijnen, walvissen (of andere merkwaardige grote vondsten) en dit zowel uit historische tijden als van recentere datum. Deze informatie zal ten goede komen aan de uitbouw van een documentendatabank betreffende zeezoogdieren. Heb je beschrijvingen, verslagen van hoe het dier aanspoelde en werd behandeld, fotos of filmmateriaal, graag een seintje op bovenvermelde coördinaten.
 

DISCLAIMER

VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ.  Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.

Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

COPYRIGHT

Copyright © 2001 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN

Meer info vindt u op onze website.
 

WEBSITE

http://www.vliz.be
 
 
 

VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute
Victorialaan 3 - B-8400 Oostende, Belgium
Tel. +32/(0)59 34 21 30
Fax +32/(0)59 34 21 31
http://www.vliz.be
 

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Testerep delen

Lijkt dit nieuwskanaal iets voor jouw vrienden of collega’s? Deel het met hen!