MACROBEL
Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf
Introduction Methods Taxonomy Distribution Project info Atlas

Macrobel source details

Hoek P.P.C. (1889). Crustacea Neerlandica. Nieue lijst van tot de fauna van Nederland behoorende schaaldiernen, met bijvoerging can enkele iin de Doordszee verder van de just waargenomen soorten. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging. ser. 2, 2, pp. 170-234, pls. 7-10.
19742
Hoek P.P.C.
1889
Crustacea Neerlandica. Nieue lijst van tot de fauna van Nederland behoorende schaaldiernen, met bijvoerging can enkele iin de Doordszee verder van de just waargenomen soorten
Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging
ser. 2, 2, pp. 170-234, pls. 7-10
Publication
Ant'Phipoda Literature database
Eastern Atlantic warm temperate to boreal
North Sea (and Channel)
Skagerrak to Calais
Atlantic, North East (= warm + cold temperate (boreal))
Europe
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2016-06-02 00:14:11Z
changed

Megaluropus Hoek, 1889 (original description)
Megaluropus agilis Hoek, 1889 (original description)