MACROBEL
Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf
Introduction Methods Taxonomy Distribution Project info Atlas

Macrobel source details

Goudswaard, K.; van Asch, M. (2015). Kuilen op de Westerschelde: data rapport 2015. IMARES Wageningen Report, C145/15. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 14 pp.
285318
Goudswaard, K.; van Asch, M.
2015
Kuilen op de Westerschelde: data rapport 2015
IMARES Wageningen Report, C145/15. IMARES Wageningen UR: Yerseke
14 pp
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-10-03 07:54:41Z
created