MACROBEL
Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf
Introduction Methods Taxonomy Distribution Project info Atlas

Macrobel source details

Grube, Adolph Eduard. (1857). Annulata Örstediana. Enumeratio Annulatorum, quae in itinere per Indiam occidentalem et Americam centralem annis 1845-1848 suscepto legit cl. A. S. Örsted, adjectis speciebus nonnullis a cl. H. Kröyero in itinere ad Americam meridionalem collectis. (Fortsaettelse). [Part 2]. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Köbenhavn. 1857: 158-186.
50061
Grube, Adolph Eduard
1857
Annulata Örstediana. Enumeratio Annulatorum, quae in itinere per Indiam occidentalem et Americam centralem annis 1845-1848 suscepto legit cl. A. S. Örsted, adjectis speciebus nonnullis a cl. H. Kröyero in itinere ad Americam meridionalem collectis. (Fortsaettelse). [Part 2].
Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Köbenhavn
1857: 158-186
Publication
World Polychaeta Database (WPolyD)
Published in October 1857. Publication has a footnote stating the following: ''De særskilte Aftryk af Afhandlingerne indtil Side 199 vare omdelte til Forfatterne inden October 1857. Det samlede Hefte færdigt til Omdeling 26de Februar 1858'' (which translates approximately as: ''The treatises until page 199 were distributed to the authors in October 1857. The total volume was ready for distribution the 26th February 1858.'')
[None]
America, Central
Indian Ocean
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2014-08-28 11:29:02Z
changed
2016-12-09 09:52:22Z
changed

Pisione Grube, 1857 (original description)