VLIZ' Infoloket over kust en zee

Carnivoor

Een carnivoor is een vleeseter. Het is een organisme dat dieren vangt en consumeert. Tegengestelde van "herbivoor". Niet te verwarren met "omnivoor".

© VLIZ 2004-2022 - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.

Sluit dit venster | Print