VLIZ' Infoloket over kust en zee

Baggeren

Baggeren is het verzetten van grond afkomstig van de rivier- of zeebodem. De vaste grond wordt onder water losgewoeld en als een "baggerspecie" (een vloeibaar mengsel van grond en water) opgezogen, opgeslagen en getransporteerd over water en/of over land. Men baggert bijvoorbeeld om de vaargeulen diep te houden en om zand en grind te winnen.

© VLIZ 2004-2022 - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.

Sluit dit venster | Print