VLIZ' Infoloket over kust en zee

Baggerspecie

Baggerspecie is baggermateriaal (vaak een vloeibaar mengsel van grond en water) dat bij het "baggeren" van sloten en waterwegen vrijkomt.

© VLIZ 2004-2022 - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.

Sluit dit venster | Print