VLIZ' Infoloket over kust en zee

Subtidaal

Het subtidaal is de zone zeewaarts gelegen van het door gemiddeld getij be´nvloed gebied (= het intertidaal). Het subtidaal komt dus nooit boven het water uit. Ook wel sublitoraal genoemd.


Bron:

Aquo-lex waterwoordenboek

© VLIZ 2004-2022 - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.

Sluit dit venster | Print