VLIZ' Infoloket over kust en zee

Debiet

Debiet staat voor de hoeveelheid water die een rivier of beek per tijdseenheid transporteert en wordt vaak uitgedrukt in aantal kubieke meter water dat per tijdseenheid een bepaald punt in een stroom passeert.

© VLIZ 2004-2022 - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.

Sluit dit venster | Print