VLIZ' Infoloket over kust en zee

Nautische mijl

Een nautische mijl of een zeemijl is een eenheid van afstand - een lengtemaat - voornamelijk gebruikt in de navigatie en komt overeen met 1852 m.

Om praktische redenen wordt nu verondersteld dat de nautische mijl de lengte is van 1 boogminuut van eender welke grootcirkel op de aardbol. Meestal wordt hierbij een meridiaan als basisgrootcirkel genomen.

Lange tijd is de lengte van de zeemijl niet precies gedefinieerd geweest. Er waren op de wereld verschillende definities en lengtes toegekend ter uitdrukking van de nautische mijl, veroorzaakt door de verschillende opvattingen over de afmetingen van de Aarde.

Omdat dit vaak tot verwarring leidde, werd door het International Hydrographic Bureau in 1929 de standaardlengte van 1852 meter vastgelegd. De grondslag hiervoor werd in Frankrijk gelegd bij de uitbouw van het metriek stelsel. De nautische mijl werd gezien als 1/10.000.000 deel van de afstand van de evenaar tot aan de Noordpool, gemeten over de meridiaan van Parijs. Zodoende kreeg de zeemijl zijn huidige waarde van (10.000/(6090) = 1,852 kilometer kreeg. De International Nautical Mile wordt gebruikt door bijna alle maritieme naties. De schaalverdeling van zeekaarten is in graden en minuten, waardoor, met behulp van een steekpasser, de afstand in zeemijlen langs de verticale zijde van de kaart afgemeten kan worden.

Voorts wordt een knoop in de zeevaart gebruikt om de snelheid van een schip uit de drukken. Een knoop is een zeemijl per uur.

Voor verdere (Engelstalig) info: http://www.irbs.com/bowditch en Bowditch,N. - Glossary of Marine navigation).Toegevoegd op 2009-01-09

© VLIZ 2004-2022 - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.

Sluit dit venster | Print