VLIZ' Infoloket over kust en zee

Verruiming

De natuurlijke dieptes en breedtes van vaargeulen van en naar havens zijn niet altijd voldoende om een vrije scheepvaart te kunnen waarborgen voor de zeer grote en moderne internationale scheepvaart. Daarom wordt de vaargeul regelmatig gebaggerd en aangepast aan de noden van de scheepvaart. Dit gebeurt door middel van lokale verdiepingen en verbredingen, kortweg ‘aanlegbaggerwerken’ of ‘verruimingen’. Om daarna de breedte en diepte van de vaargeul te kunnen behouden, zijn ook permanente onderhoudsbaggerwerken. Het Schelde-estuarium, toegangsweg tot de havens van Antwerpen, Gent, Vlissingen en Terneuzen, heeft twee verruimingsperioden gekend: 1967 - 1978 en 1997 - 2001. Vanaf 2010 is gestart met een derde verruiming.


Bronnen:

Van der Weck, A. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument Systeembeschrijving Schelde-estuarium; Een visie op de macro-morfologische ontwikkeling. Rijkswaterstaat Zeeland/Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang: Middelburg/Antwerpen. 83 + annexes pp., details

Holzhauer, H. et al. (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE-Rapport 9, deel I: Fysische hypothesen 2006: Onderliggende rapportage bij MOVE rapport 10 Eindrapport 2006. MOVE Hypothesedocument Deel I : Fysische hypothesen. Werkdocument RIKZ, ZDA/2007.808w. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg, the Netherlands. 237 pp., details

www.verruimingvaargeul.nl


Toegevoegd op 2010-05-04

© VLIZ 2004-2022 - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.

Sluit dit venster | Print