VLIZ' Infoloket over kust en zee

Maritieme goederenoverslag

De maritieme goederenoverslag is de som van aan- en afgevoerde goederen in één of meerdere havens. De goederen kunnen worden onderverdeeld naar een aantal verschijningsvormen of transporttypen: droge of vaste bulk, vloeibare bulk, containers, roll-on/roll-off (roro) en overig of conventioneel stukgoed. Hieronder vind je de betekenis van deze woorden:Bronnen:

Havenhandboek haven van Antwerpen

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; Haecon; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: 3. Indicatorfiches.,in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas et al. (2005). Assessment frame Schelde estuary: report for the common Flemish-Dutch research and monitoring program of the long-term vision for the Schelde estuary. pp. 240 details


Toegevoegd op 2010-05-11

© VLIZ 2004-2022 - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.

Sluit dit venster | Print