VLIZ' Infoloket over kust en zee

Goede Chemische Toestand

De Kaderrichtlijn Water (KRW) bepaalt dat alle Europese oppervlaktewateren in 2015 een Goede Chemische Toestand (GCT) moeten hebben. Om deze GCT te bereiken moeten de oppervlaktewateren voor bepaalde chemische stoffen en stofgroepen (bv. het zware metaal lood en het bestrijdingsmiddel tributyltin dat vroeger werd gebruikt in aangroeiwerende verf op schepen) voldoen aan de gestelde Europese milieukwaliteitsnormen. De KRW reikt voor de chemische toestand tot 12 nautische mijl zeewaarts van de laagwaterlijn. De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) beoogt het behalen van de goede milieutoestand van de Europese mariene wateren tegen 2020.


Bronnen:

Europese website Kaderrichtlijn Water (Engelstalig)

Europese website Kaderrichtlijn Mariene Strategie (Engelstalig)Toegevoegd op 2010-08-02

© VLIZ 2004-2022 - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.

Sluit dit venster | Print