VLIZ' Infoloket over kust en zee

Goede Ecologische Toestand

De Kaderrichtlijn Water (KRW) bepaalt dat alle Europese oppervlaktewateren in 2015 een Goede Ecologische Toestand (GET) moeten hebben. Voor de GET worden de oppervlaktewateren beoordeeld op vier biologische kwaliteitselementen: fytoplankton of algen, overige waterflora of waterplanten, macro-invertebraten of ongewervelde bodemdieren en vissen. Daarnaast wordt ook gekeken naar fysico-chemische parameters zoals zuurstof, temperatuur, stikstof en fosfaat, en op specifiek verontreinigende stoffen die geen onderdeel uitmaken van de Europees bepaalde chemische toestandsbeoordeling. Voor ‘sterk veranderde’ of ‘kunstmatige’ oppervlaktewateren zijn de ecologische doelstellingen aangepast, en wordt een goed ecologisch potentieel (GEP) beoogd. Kunstmatige waterlichamen zijn door de mens tot stand gekomen op plaatsen waar voorheen geen natuurlijk water aanwezig was. Een sterk veranderd waterlichaam is een natuurlijk waterlichaam dat door menselijke activiteiten erg van aard is veranderd. De KRW reikt voor de ecologische toestand tot 1 nautische mijl zeewaarts van de laagwaterlijn. De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) beoogt het behalen van de goede milieutoestand van de Europese mariene wateren tegen 2020.


Bronnen:

Europese website Kaderrichtlijn Water (Engelstalig)

Europese website Kaderrichtlijn Mariene Strategie (Engelstalig)Toegevoegd op 2010-08-02

© VLIZ 2004-2022 - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.

Sluit dit venster | Print