[home]
Via onderstaande letterbalk de definities vinden van veelgebruikte 'zee-woorden':

  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
                   saline
saliniteit
seamount
sedimentatie
sextant
shifting baselines
spanvisserij
spatzone
springtij
spuikom
stenohalien
stenotherm
stormvloed
stortwal
straat
strandhoofd
strandjutten
strijklengte
stuurboord
sublitorale zone
substraat
subtidaal
supralitoraal