Integrated Marine Environmental Readings & Samples  Log in
Zoek uitgebreid
Zoek kaart
Data overzicht
Over

In de IMERS databank worden meetgegevens bewaard die gebaseerd zijn op staalnames van water, sedimenten, zwevende stoffen en biota. De database werd opgezet naar aanleiding van een groeiende behoefte aan een systeem voor uniforme opslag van data voortkomend uit diverse staalnamecampagnes.

De gemeten waarden - de zogenoemde readings - worden opgeslaan met een maximum aan informatie aangaande de wetenschappelijke (staalname) gebeurtenis die aan de basis lag van de meting. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld biotische readings samen opgevraagd worden met de overeenkomstige abiotische readings die geregistreerd werden gedurende hetzelfde bezoek aan een bepaald station.

Er is gestreefd naar een maximum aan integratie met de andere VLIZ-databanken. Alle taxa zijn gelinkt aan het mariene soortenregister voor de Noordzee (Aphia). De personen en instituten zijn gelinkt aan het ge´ntegreerd marien informatiesysteem (IMIS). Waar mogelijk zijn de cruises en trips gelinkt aan deze uit de databank voor mariene informatie en data aquisitie van het onderzoeksschip R.V. Zeeleeuw (MIDAS).

Omdat de gegevens in de databank van verschillende bronnen afkomstig zijn, werd de databank voorzien van een systeem met contexten. De contexten geven datacollecties aan, en maken het mogelijk om enkel data te tonen die aan een specifieke context hangt. Twee belangrijke voorbeelden hiervan zijn de contexten die beschikbaar werden gemaakt op de ENDIS-RISKS website en de TROPHOS website.

De database zal blijven groeien naarmate meer en meer gegevens van staalnamecampagnes worden doorgespeeld aan het VLIZ. Voor een overzicht van de huidige status klik hier. De data leveranciers zijn verantwoordelijk voor het aangeven van welk deel van de data beschikbaar wordt gemaakt aan het publiek (en op welk ogenblik). Gelieve voor de gebruiksvoorwaarden de disclaimer na te lezen die u te zien krijgt bij het exporteren van de data.

Voor bemerkingen aangaande de inhoud van de databank of in geval van technische moeilijkheden, gelieve VLIZ te contacteren.

Contact

IMERS is gemaakt door VLIZ (VLaams Instituut voor de Zee)
Voor meer informatie omtrent IMERS, contacteer: