NARMS source details

Faasse, M. (1999). Nieuwe vindplaatsen van het Nederland uitgestorven gewaande vlokreeftje Echinogammarus stoerensis (Crustacea: Amphipoda: Gammaridea) [The amphipod Echinogammarus stoerensis not extinct in The Netherlands (Crustacea: Amphipoda: Gammaridea)]. Ned. Faunist. Meded. 9: 7-10
1198
Publication
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin