NARMS source details

Spengler, L. (1792). Betragtninger og Anmærkninger ved den Linneiske Slægt Pholas blant de mangeskallede Muskeler, med dens hidindtil bekiendte gamle og nye Arter, samt den dermed i Forbindelse staaende Slægt Teredo Linn. Skrivter af Naturhistorie-Selskabet, Kiøbenhavn. 2 (1): 72-106, pl. 1.
124464
Spengler, L.
1792
Betragtninger og Anm�rkninger ved den Linneiske Sl�gt <i>Pholas</i> blant de mangeskallede Muskeler, med dens hidindtil bekiendte gamle og nye Arter, samt den dermed i Forbindelse staaende Sl�gt <i>Teredo</i> Linn
Skrivter af Naturhistorie-Selskabet, Ki&oslash;benhavn
2 (1): 72-106, pl. 1
Publication
CLEMAM P3216
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2015-03-28 08:54:05Z
changed