NARMS source details

De Blauwe, H. (2003). Aanvoer van zuidelijke soorten aan de Belgische kust in september 2001. De Strandvlo 23(1): 5-8.
132004
De Blauwe, H.
2003
Aanvoer van zuidelijke soorten aan de Belgische kust in september 2001
De Strandvlo
23(1): 5-8
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin

Crisia Lamouroux, 1812 (additional source)
Crisia ramosa Harmer, 1891 (additional source)
Entalophoroecia deflexa (Couch, 1842) (additional source)