NARMS source details

Mörch, O. A. L. (1857). Fortegnelse over Grønlands Bløddyr, Prodromus fauna molluscorum grønlandicae. In Rink, H.J. (Ed.) Grönland Geographisk og Statistisk Beskrevet. Naturhistoriske Bidrag til en Beskrivelse ad Grönland. Vol. 4. Rink, Copenhagen. pp. 75–100.
136997
Mörch, O. A. L.
1857
<i>Fortegnelse over Gr�nlands Bl�ddyr, Prodromus fauna molluscorum gr�nlandicae</i>. In Rink, H.J. (Ed.) <i>Gr�nland Geographisk og Statistisk Beskrevet. Naturhistoriske Bidrag til en Beskrivelse ad Gr�nland</i>. Vol. 4. Rink, Copenhagen. pp. 75�100
Kj&oslash;benhavn, Louis Klein
75-100
Publication
CLEMAM P1024
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2019-09-28 06:01:45Z
changed
2021-03-25 14:10:47Z
changed