NARMS source details

Krøyer, H. (1841). Fire nye arter af slægten Cuma Edw. Naturhistorisk Tidsskrift Ser. II. 3(6): 503-535.
155614
Krøyer, H.
1841
Fire nye arter af sl�gten Cuma Edw
Naturhistorisk Tidsskrift Ser. II
3(6): 503-535
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2020-06-29 17:20:01Z
changed
2021-11-18 20:59:28Z
changed