NARMS source details

Sars, M. (1862). Bemærkninger over Crangoninerne med Beskrivelse over to nye norske Arter. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiana. 1861: 179-187.
156072
Sars, M.
1862
Bem�rkninger over Crangoninerne med Beskrivelse over to nye norske Arter
Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiana
1861: 179-187
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2022-03-03 12:40:48Z
changed