NARMS source details

Gofas, S.; Moreno, D.; Salas, C. (2011). Moluscos marinos de Andalucía: II. Clase Gastropoda (Heterobranchia), clase Bivalvia, clase Scaphopoda, clase Cephalopoda, glosario e índices. Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Málaga: Málaga. ISBN 978-84-9747-382-8. XII, 343-798 pp.
167366
Publication
Date
action
by
2013-04-26 07:28:17Z
created