NARMS source details

Hansen, H.J. (1887). Oversigt over de paa Dijmphna-Togtet indsamlede Krebsdyr. Pages 183-286, In: Lütken, C.F., Dijmphna-Togtets Zoologisk-Botaniske Udbytte. I Kommission hos H. Hagerup, Kjøbenhavn.
20163
Hansen, H.J.
1887
Oversigt over de paa Dijmphna-Togtet indsamlede Krebsdyr
Pages 183-286, In: Lütken, C.F., Dijmphna-Togtets Zoologisk-Botaniske Udbytte. I Kommission hos H. Hagerup, Kjøbenhavn
Publication
Ant'Phipoda Literature database
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2013-09-19 20:36:15Z
changed
2014-10-30 10:56:22Z
changed
2015-01-06 12:33:17Z
changed

Cryptocope arctica Hansen, 1887 accepted as Cryptocopoides arcticus (Hansen, 1887) (original description)
Eusirus holmii Hansen, 1887 (original description)
Onisimus affinis Hansen, 1887 (original description)
Onisimus brevicaudatus Hansen, 1887 (original description)
Onisimus caricus Hansen, 1887 (original description)
Pseudotanais affinis Hansen, 1887 (original description)