NARMS source details

Hasle, G.R. (1960). Phytoplankton and ciliate species from the tropical Pacific. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, Matematisk-naturvidenskapelig klasse, 1960(2): 1-50, 8 pls
262110
Hasle, G.R.
1960
Phytoplankton and ciliate species from the tropical Pacific
Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, Matematisk-naturvidenskapelig klasse
1960(2): 1-50, 8 pls
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-03-13 11:28:02Z
created