NARMS source details

Cleve, P.T. (1894). Redogörelse för de svenska hydrografiska undersökningarne Åren 1893-1894. II. Planktonundersökningar, Cilicoflagellater och Diatomacéer. Bihang till Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, 20(Afd. III, 2): 16 pp., 2 pls
262192
Cleve, P.T.
1894
Redog�relse f�r de svenska hydrografiska unders�kningarne �ren 1893-1894. II. Planktonunders�kningar, Cilicoflagellater och Diatomac�er
Bihang till Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar
20(Afd. III, 2): 16 pp., 2 pls
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-03-13 11:28:02Z
created