NARMS source details

Ostenfeld, C.H. (1900). Plankton. In: M. Knudsen et C. Ostenfeld, Iagttagelser over Overfladevandets Temperature, Saltholdighed og Plankton paa islandke og gronlandske Skibsrouter i 1899. Kjobenhavn., pp. 45-93.
264049
Ostenfeld, C.H.
1900
Plankton.
In: M. Knudsen et C. Ostenfeld, Iagttagelser over Overfladevandets Temperature, Saltholdighed og Plankton paa islandke og gronlandske Skibsrouter i 1899. Kjobenhavn.
pp. 45-93.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-03-13 11:28:02Z
created