NARMS source details

Cleve, P.T. (1889). Pelagisk Diatomeer från Kattegat. In Petersen, C.G.J. Det Videnskabelige Udbytte af Kanonbaaden “Hauchs” Togter i de Danske Have Indefor Skagen, I. Aarene 1883-86. Andr. Fred. Høst & Sons Forlag., Kjøbenhavn., pp. 53-56
268101
Cleve, P.T.
1889
Pelagisk Diatomeer fr�n Kattegat
In Petersen, C.G.J. Det Videnskabelige Udbytte af Kanonbaaden �Hauchs� Togter i de Danske Have Indefor Skagen, I. Aarene 1883-86. Andr. Fred. Høst & Sons Forlag., Kjøbenhavn.
pp. 53-56
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-03-13 11:28:02Z
created