NARMS source details

Mortier, S. (1998). Tidale en diurnale ritmes van het hyperbenthos in het subtidaal van de Belgische oostkust. BSc Thesis. Universiteit Gent. Mariene Biologie. Instituut voor Dierkunde. Vakgroep Morfologie, Systematiek en Ecologie: Gent. 94 pp.
285319
Mortier, S.
1998
Tidale en diurnale ritmes van het hyperbenthos in het subtidaal van de Belgische oostkust
BSc Thesis. Universiteit Gent. Mariene Biologie. Instituut voor Dierkunde. Vakgroep Morfologie, Systematiek en Ecologie: Gent
94 pp
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-10-03 07:54:41Z
created