NARMS source details

Starobogatov, Ya.I., Bogatov, V.V., Prozorova, L.A. & Saenko, E.M. (2004). Molluscs. In: Tsalolikhin, S.J. (Ed.). Opredelitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel'nykh territoriy. Vol. 6. Saint-Petersburg: Nauka Publishers, pp. 6-491. (in Russian).
298084
Starobogatov, Ya.I., Bogatov, V.V., Prozorova, L.A. & Saenko, E.M.
2004
Molluscs. In: Tsalolikhin, S.J. (Ed.)
Opredelitel´┐Ż presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel´┐Żnykh territoriy. Vol. 6.
Saint-Petersburg: Nauka Publishers, pp. 6-491. (in Russian).
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2018-04-03 12:57:19Z
created
2019-06-16 22:17:43Z
changed