NARMS source details

Pontoppidan, E. (1763). Den Danske atlas eller Konge-Riget Dannemark, med dets naturlige egenskaber, elementer, indbyggere, værter, dyr og andre affødninger, dets gamle tildragelser og nærværende omstændingheder i alle provintzer, stæder, kirker, slotte og herre-gaarde. Forestillet ved en udførlig lands-beskrivelse, saa og oplyst med dertil forfærdigede land-kort over enhver provintz, samt ziret med stædernes prospecter, grund-ridser, og andre merkværdige kaabber-stykker. Efter Søy-kongelig allernaadigst befalning. 1: 1-723.
303409
Pontoppidan, E.
1763
Den Danske atlas eller Konge-Riget Dannemark, med dets naturlige egenskaber, elementer, indbyggere, v�rter, dyr og andre aff�dninger, dets gamle tildragelser og n�rv�rende omst�ndingheder i alle provintzer, st�der, kirker, slotte og herre-gaarde. Forestillet ved en udf�rlig lands-beskrivelse, saa og oplyst med dertil forf�rdigede land-kort over enhver provintz, samt ziret med st�dernes prospecter, grund-ridser, og andre merkv�rdige kaabber-stykker. Efter S�y-kongelig allernaadigst befalning.
1: 1-723
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2018-07-31 06:46:13Z
created

Larus argentatus Pontoppidan, 1763 (original description)
Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 (original description)