NARMS source details

Skrjabin, K. I., Guschanskaja, L. H. (1959). Suborder Hemiurata (Markevitsch, 1951) Skrjabin et Guschanskaja, 1954. Family Accacoeliidae Looss, 1912. Osnovy Trematodologii. 16, 99-183. (In Russian).
336129
Skrjabin, K. I., Guschanskaja, L. H.
1959
Suborder Hemiurata (Markevitsch, 1951) Skrjabin et Guschanskaja, 1954. Family Accacoeliidae Looss, 1912
Osnovy Trematodologii
16, 99-183. (In Russian).
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2018-12-10 08:41:05Z
created