NARMS source details

Abildgaard P. C. (1791). Nyere Efterretning om det Skaldyr fra Middelhavet, som Forskål har beskrevet under Navn af Anomia tridentata.. Skrifter af Naturhistorie-Selskabet 1 (2): 171-175, pl. 10
39097
Abildgaard, P. C.
1791
Nyere Efterretning om det Skaldyr fra Middelhavet, som Forsk�l har beskrevet under Navn af Anomia tridentata
Skrifter af Naturhistorie-Selskabet
1(2): 171-175
Publication
CLEMAM P0027
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin