NARMS source details

Boas J. E. V. (1886). Spolia Atlantica. Bidrag til Pteropodernes. Morfologi og systematik samt til kundskaben om deres geografiske udbredelse. Kongelige Danske Videnskabernes-Selskabs Skrifter, Naturvidenskabelig og Mathematisk Afdeling (6)4(1): 1-231 pl. 1-6
39257
Boas, J.E.V.
1886
Spolia Atlantica. Bidrag til pteropodernes Morfologi og Systematik samt til Kundskaben om deres geografiske Udbredelse.
Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter,
(6)4:1-231, figs. A-Q, pls. 1-8. (copepod pp.34)
Publication
CLEMAM P0193
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2018-08-18 22:03:47Z
changed