NARMS source details

Teilmann-Friis A. (1898). Smaa Bidrag til Artsbestemmelserne indefor Slaegterne Littorina og Hydrobia. Videnskabelige Meddelelser fra den Naturhistoriske Forening i Kj°benhavn 1897: 211-215
40959
Publication
CLEMAM P1920
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin