NARMS source details

Tåning, A. V. (1928). Synopsis of the scopelids in the North Atlantic. Preliminary review. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, Kjøbenhavn. v. 86: 49-69.
433348
Tåning, A. V.
1928
Synopsis of the scopelids in the North Atlantic. Preliminary review.
Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, Kjøbenhavn
v. 86: 49-69.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2022-07-15 07:08:10Z
created

Diaphus brachycephalus Tåning, 1928 (original description)
Diaphus fragilis Tåning, 1928 (original description)
Diaphus mollis Tåning, 1928 (original description)
Diaphus termophilus Tåning, 1928 (original description)
Lampanyctus ater Tåning, 1928 (original description)
Lampanyctus cuprarius Tåning, 1928 (original description)
Lampanyctus festivus Tåning, 1928 (original description)
Lampanyctus intricarius Tåning, 1928 (original description)
Lampanyctus lineatus Tåning, 1928 (original description)
Lampanyctus nobilis Tåning, 1928 (original description)
Myctophum obtusirostre Tåning, 1928 accepted as Dasyscopelus obtusirostris (Tåning, 1928) (original description)
Myctophum selenops Tåning, 1928 accepted as Dasyscopelus selenops (Tåning, 1928) (original description)