NARMS source details

Sars, G.O. (1866). II. Beretning om en i Sommeren 1865 foretagen zoologisk Reise ved Kysterne af Christianias og Christiansands Stifter. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. 15: 84-128.
46943
Sars, G.O
1866
II. Beretning om en i Sommeren 1865 foretagen zoologisk Reise ved Kysterne af Christianias og Christiansands Stifter
Nyt Magazin for Naturvidenskaberne
15: 84-128
Publication
World Isopoda DB
NeMys doc_id: 2658
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin