NARMS source details

Levinsen, G.M.R. (1885). Spolia atlantica. Om nogle pelagiske Annulata. Det Kongelige Danske videnskabernes selskabs skrifter. Naturvidenskabelig og mathematisk afdeling. (Series 6) 3(2): 321-344, plate 3.
50840
Levinsen, G.M.R.
1885
Spolia atlantica. Om nogle pelagiske Annulata
Det Kongelige Danske videnskabernes selskabs skrifter. Naturvidenskabelig og mathematisk afdeling.
(Series 6) 3(2): 321-344, plate 3
Publication
World Polychaeta Database (WPolyDb)
Atlantic Ocean (without specification)
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2016-08-17 23:18:40Z
changed
2019-05-24 13:10:38Z
changed