NARMS source details

Sars, M. (1861). Om de ved Norges Kyste forekommende Arter af Annelideslaegten Polynoe. Forhandlinger fra Videnskabs-Selskabet i Christiania, 1861: 54-62.
51723
Publication
Kristian Fauchald's Polychaeta DB
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin