NARMS source details

Sars, G. O. (1872). Carcinologiske Bidrag til Norges fauna. I. Monographi over de ved Norges Kyster forekommende Mysider. Pt. 2 Christiania, K. Norske, Videnskab. Trondhjem. 34, plates VI-VIII pp.
9446
Sars, G. O.
1872
Carcinologiske Bidrag til Norges fauna. I.
Monographi over de ved Norges Kyster forekommende Mysider. Pt. 2 Christiania, K. Norske, Videnskab. Trondhjem
34, plates VI-VIII pp.
Publication
NeMys doc_id: 2663
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2014-06-18 16:05:08Z
changed