NARMS name details

Cypraea norvegica M. Sars, 1835

748340  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:748340)

 unaccepted (synonym)
Species
marine
Sars, Michael. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. <em>[book].</em> Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates, Bergen., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017 [details]   
MolluscaBase eds. (2022). MolluscaBase. Cypraea norvegica M. Sars, 1835. Accessed through: Costello, M.J.; Bouchet, P.; Boxshall, G.; Arvanitidis, C.; Appeltans, W. (2022) European Register of Marine Species at: http://www.marbef.org/data/aphia.php?p=taxdetails&id=748340 on 2022-11-30
Costello, M.J.; Bouchet, P.; Boxshall, G.; Arvanitidis, C.; Appeltans, W. (2022). European Register of Marine Species. Cypraea norvegica M. Sars, 1835. Accessed at: https://www.vliz.be/vmdcdata/narms/narms.php?p=taxdetails&id=748340 on 2022-11-30
Date
action
by
2014-01-30 12:11:24Z
created
2022-05-07 01:02:44Z
changed

original description Sars, Michael. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. <em>[book].</em> Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates, Bergen., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017 [details]   

basis of record Check List of European Marine Mollusca (CLEMAM). , available online at http://www.somali.asso.fr/clemam/index.clemam.html [details]