Een eeuw zeevisserij in België

[Naar soortenlijst]

Pollak

Wetenschappelijke naam · Pollachius pollachius

Author: VLIZ (Decleer)
De aanvoer van pollak kende een grillig verloop zowel in de aanvoer als in de visgronden van oorsprong. De jaarlijkse aanvoer bleef meestal onder de 400 ton en het 'Kanaal van Bristol' was, de hele periode in beschouwing genomen, de belangrijkste bron van pollak voor Belgische vissers. Hoewel deze vis in de beginjaren enkel in Oostende verhandeld werd, kreeg de vismijn van Zeebrugge de overhand na 1994. Sinds de noteringen van de soort in de vismijnen in 1929 schommelde de gemiddelde prijs tussen 1 en 3,5 €/kg (geïndexeerde prijzen).
Statistieken


Kaarten|Wetenschappelijke achtergrond| Uitgebreide informatiefiche[Naar soortenlijst]Extra informatie (in het Engels)