Homepage | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

 • Middellandse Zee hotspot voor negatieve gevolgen microplastics

  2020-09-21
 • Vaarwel VLIZINE, welkom Testerep magazine

  2020-09-21
 • VLIZ-prijzen Mariene Wetenschappen: oproep 2020

  2020-07-06
 • Duurzame interactie tussen de blauwe economie en ecosysteemdiensten in Belgisch Noordzee

  2020-07-06
 • Bouw InnovOcean Campus in Oostende officieel van start

  2020-07-02
 • Groen licht voor PLUXIN-project: plasticvervuiling in rivieren in kaart brengen en saneren

  2020-06-19
 • Microplastics zitten overal – ANDROMEDA zoekt uit hoe correct te detecteren en kwantificeren in zee

  2020-06-18
 • Klaar voor de zomer met de Zeekrant

  2020-06-12
 • Hoe hard hakt de coronacrisis in op de recreatieve zeevisserij?

  2020-06-10
 • Op zoek naar bioactieve verbindingen in organismen uit Belgische Noordzee

  2020-06-02

Over VLIZ

Over VLIZ

Het Vlaams Instituut voor de Zee staat voor degelijk interdisciplinair onderzoek van de oceaan, zeeën, kust en estuaria. Dat doen we in nauwe samenwerking met andere (mariene) onderzoeksgroepen, burgers, beleidmakers en industriële partners in Vlaanderen, België en via internationale samenwerking.

 • Het VLIZ wil meerwaarde creëren door onderzoek te initiëren en uit te voeren in samenwerking met academische en industriële partners.
 • Dienstverlening naar de Vlaamse zeewetenschappers, het onderwijs, het brede publiek, het beleid en de industrie is richtinggevend in onze werking.
 • Als partner in diverse projecten en netwerken bevorderen we de internationale uitstraling van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek en het internationaal marien onderwijs.

Ontdek op deze website de interdisciplinaire mariene onderzoekswereld in de breedste zin van het woord!