Homepage | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

 • Vlaams minister Hilde Crevits opent zeewaterleiding in het kader van de uitbreiding van het Marien Station Oostende

  2021-06-15
 • Eerste langetermijnobservatorium voor genomische biodiversiteit in Europa gelanceerd

  2021-06-21
 • Winnaars scholenwedstrijd ‘Operatie Noordzee 1944-’45’ ontvangen prijs – expo verlengd tot 7 november

  2021-06-09
 • Impact van schadelijke algenbloeien verwacht toe te nemen, als vraag zeevoedsel en kustontwikkelling groeit

  2021-06-08
 • RV Simon Stevin ontvangt label voor gestandardiseerde metingen van broeikasgassen

  2021-06-07
 • PlaneetZee-scholenwedstrijd: welke klas ontsnapt uit de VLIZ-escape room ‘Klimaat en de oceaan’

  2021-05-21
 • Schepen volgen met MarineTraffic kan nu ook per land dankzij LifeWatch Vlaanderen

  2021-05-20
 • Draai deze zomer een maand lang mee als jobstudent op het VLIZ

  2021-05-19
 • Tien jaar lang oceaanonderzoek in het teken van duurzame ontwikkeling (2021-2030)

  2021-05-19
 • Module 'Oceaanverzuring' vervolledigt educatief pakket ‘Klimaat & de Oceaan’

  2021-05-17

Over VLIZ

Over VLIZ

Het Vlaams Instituut voor de Zee staat voor degelijk interdisciplinair onderzoek van de oceaan, zeeën, kust en estuaria. Dat doen we in nauwe samenwerking met andere (mariene) onderzoeksgroepen, burgers, beleidmakers en industriële partners in Vlaanderen, België en via internationale samenwerking.

 • Het VLIZ wil meerwaarde creëren door onderzoek te initiëren en uit te voeren in samenwerking met academische en industriële partners.
 • Dienstverlening naar de Vlaamse zeewetenschappers, het onderwijs, het brede publiek, het beleid en de industrie is richtinggevend in onze werking.
 • Als partner in diverse projecten en netwerken bevorderen we de internationale uitstraling van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek en het internationaal marien onderwijs.

Ontdek op deze website de interdisciplinaire mariene onderzoekswereld in de breedste zin van het woord!